Lappeenrannan Kerho

Since 1945

Lappeenrannan Kerhon tarkoituksena on varmistaa jäsenilleen tilaisuus vapaaseen seurusteluun ja ajanviettoon sekä herättää kiinnostusta yhteiskunnallisiin ja sivistyksellisiin rientoihin. Saattamalla yhteen eri ikäpolvet yhteisten harrastusten parissa, voi Lappeenrannan Kerho merkittävästi vaikuttaa siihen, että Lappeenrantaa sekä Etelä-Karjalaa koskeva suullinen tieto ja traditiot siirtyvät taustatietoineen ja eri näkökulmineen sukupolvelta toiselle. 

Tapahtumat

Lappeenrannan Kerho järjestää säännöllisesti tapahtumia, jotka omaavat pitkät ja arvokkaat perinteet. Tällaisia tapahtumia ovat säännöllisesti järjestettävät Pyöreät Vuodet, rapujuhlat sekä Tuomaan päivät. Tapahtumien perinteitä vaalitaan niiden vaatimalla arvokkuudella. Tutustu muihin ajankohtaisiin tapahtumiin täältä.