Yhtiökokous 26.2.2016

Esityslista

1. KOKOUKSEN AVAUS.  Hallituksen pj. Timo Multanen

 2. TOIMITETAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI       

 3. TOIMITETAAN KOKOUKSEN SIHTEERIN VAALI

4. TOIMITETAAN KAHDEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VAALI.

5. TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS.

6. HALLITUKSEN ESITYS UUSISTA OSAKKEENOMISTAJISTA. Liite 1.

7. ESITETÄÄN VUOSIKERTOMUKSET.

 Hallitus. Talous. Kerhotoiminta ja biljardi

 8. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS VUODELTA  2017.

 9. ESITETÄÄN TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO. 

 10. PÄÄTETÄÄN TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ HALLITUKSELLE JA MUILLE TILIVELVOLLISILLE.

 11. PÄÄTETÄÄN TOIMENPITEISTÄ, JOIHIN TASEEN MUKAINEN VOITTO TAI TAPPIO ANTAA AIHETTA.

 12. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA.

 13. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ.

14. SUORITETAAN HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI.
Vuonna 2017 hallitukseen kuuluivat: Timo Multanen, Ossi Vilhu, Veli Matti Virolainen, Tuomo Räsänen, Jukka Kopra, Mikko Nikkinen, Jukka Sirkiä, Antti Rinkinen, Ali Saravirta ja Kari Veijalainen. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen kaikki jäsenet ovat erovuorossa.

15. SUORITETAAN TILINTARKASTAJIEN VAALI.

Vuonna 2017 varsinaisena tilintarkastajana oli KHT Petteri Valkonen ja varatilintarkastajana HTM Vuokko Suutari

16. VAHVISTETAAN KERHOSSA KANNETTAVAT MAKSUT VUONNA 2017

Käyttäjäjäsenmaksuksi hallitus esittää 100 €.

Vuonna 2017 käyttäjäjäsenmaksu oli 100 €.

Kerhoon liittymismaksuksi hallitus esittää 150 €.

Vuonna 2017 liittymismaksu oli 150€.

Osakkeen lunastusarvoksi hallitus esittää 50 €.

Vuonna 2017 lunastusarvo oli 50 €.

17. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.