Strategia

Hyväksytty hallituksessa 12.2.2018. Merkitty yhtiökokouksessa tiedoksi 26.2.2018.

Strategia

 • Tahtotila 2020: Lappeenrannan kerho on tapahtumajärjestäjä ja verkottumisen edistäjä, jonka toimintaan jokainen jäsen haluaa osallistua.
 • Toiminta-ajatus: Lappeenrannan kerho on sosiaalinen yhteisö, joka yhdistää Lappeenrannan seudun erilaisia ja eri-ikäisiä miehiä. Kerho ja kerhon jäsenet siirtävät lappeenrantalaista kulttuuriperintöä yli sukupolvien.
 • Arvot: Perinteet, herrasmiesmäisyys, ylevyys.
 • Motto: Hyvät kaverit, hyvät tarinat.

Hallintomalli

 • Strategia käytännössä:
 • Vuosittainen toimintasuunnitelma toteuttaa
 • Toimitusjohtaja/kerhomestari yhteistyössä hallituksen kanssa
 • Hallituksen jäsenille tarkka roolitus ja toimintasuunnitelma
 • Vastuuhenkilö rakentaa oman tiiminsä
 • Budjetti mukaan toimintalohkon suunnitelmaan
 • Kerhomestari vastaa viestinnästä