Yhtiökokouksen 2021 satoa

Sivun päivitys on päättynyt talvella 2022. Uudet sivut ovat työn alla.

Yhtiökokous 2021

 

Yhtiökokous pidettiin 17.5. Upseerikerholla. Paikalla oli 19 jäsentä ja lisäksi kolme etäyhteyden kautta.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Risto Kiljunen.

Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Timo Hirvonen, Jukka Kopra, Tommi Laitinen, Timo Lappalainen, Ville Lindqvist, Timo Pellikka, Niko Purhonen ja Leo Segerman.  Lisäksi hallitukseen kuuluu rahastonhoitaja Antti Mansikka ja kerhomestari Pekka Sopanen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kopra ja varapuheenjohtajaksi Timo Pellikka.

Vahvistetaan kerhossa kannettavat maksut vuonna 2021

120 € käyttömaksu, osakkeen hinta 150 € ja osakkeen lunastusarvo 50 €.

KUKA ON LAPPEENRANNAN KERHON ASIAKAS?

Vuonna 1932 yritettiin Lappeenrantaan perustaa ns. herraklubia. Rahanpuutteen takia sitä ei syntynyt. Perusidea kirjattiin kuitenkin pöytäkirjaan. Se kuuluu seuraavasti: ”Klubin tarkoitus on valmistaa jäsenilleen tilaisuus vapaaseen, tuttavalliseen seurusteluun ja ajanviettoon suljetussa piirissä sekä täten herättää jäsenissään harrastusta yhteiskunnallisiin ja sivistyksellisiin rientoihin”. Täsmälleen tämän ajatuksen pohjalta perustettiin Lappeenrannan Kerho Oy vuonna 1945.

 

Tarkoitusperät olivat suorastaan ylevät – seurustellaan ja herätetään jäsenissä kiinnostusta yhteiskunnallisiin ja sivistyksellisiin asioihin. Tähän ovat liittyneet vuosien mittaan erilaiset harrastukset kuten biljardi, skruuvi ja golf. Ne ovat niitä elementtejä, joilla epäpoliittinen toiminta on sidottu yhteen. Perusohjelmistoon ovat aina kuuluneet mm. erilaiset esitelmät ja huolella valmistellut kulttuurimatkat ulkomaille. Yhteistyö Helsingin Suomalaisen Klubin kanssa on lähes yhtä vanha kuin koko kerho. Yhteistyö paikallisen Paasikiviseuran ja Lappeenrannan Killan kanssa on jo vuosia ollut luontevaa ja tuloksellista. Tällä tavoin Kerho tutustuttaa osakkaitaan Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan elävään elämään. Kerhon järjestämillä julkisilla tilaisuuksilla avautuu Kerho ulospäin, jolloin sen toiminnasta voivat kiinnostua monet mahdollisesti tulevat Kerhon osakkaat. Näin tehdään Keron toimintaa tunnetuksi Lappeenrannassa.

 

Olennaista on havaita, että Kerho ei myy mitään. Sitä vastoin se pyrkii kehittämään itseään ja osakkaitaan. Luonnollista on, että 75 vuotta kestänyt toiminta on tuonut mukanaan hyväksi havaittuja perinteitä, joita nykyisessä toiminnassakin tulee ylläpitää ja kunnioittaa. ”Perinteet ovat elämän tienviittoja” .

 

Kerhon pääasiallinen toiminta suuntautuu siis sisäänpäin – itsensä kehittämiseen. Näin ollen juuri sen osakkaat ovat sen tärkeimpiä asiakkaita. Ulospäin sen tulee kuitenkin markkinoida itseään jotta sen toimintaan saadaan mukaan nuoria. Parhaiten tämä tapahtuu järjestämällä tilaisuuksia, joihin sisältyy yhteiskunnallisia ja sivistyksellisiä teemoja, joista suuri yleisö on kiinnostunut. Tässä yhteistyö Paasikiviseuran ja Lappeenrannan Killan kanssa on tärkeää.

 

Klaus Pelkonen 26.3.2020

Klaus Pelkonen: Lappeenrannan kerho - osakeyhtiö vai yhdistys?

Lappeenrannan Kerho Oy perustettiin 75 vuotta sitten. Tarkoituksena oli luoda yhteisö, jossa lappeenrantalaiset miehet saattoivat kokoontua ”vapaaseen ja tuttavalliseen seurusteluun ja ajanviettoon suljetussa piirissä sekä täten herättää jäsenissään harrastusta yhteiskunnallisiin ja sivistyksellisiin harrastuksiin”. Keskeinen ajatus oli siis luoda mahdollisuuksia viettää yhteistä aikaa seurustellen ja pohdiskellen sekä yhteiskunnallisia että sivistyksellisiä kysymyksiä. Tähän oli noissa sekavissa oloissa sodan vielä riehuessa Lapissa suuri henkinen tarve.

 Se, että Lappeenrannan Kerhosta tuli osakeyhtiö, eikä yhdistys, johtui yksinkertaisesti käytännön tarpeesta. Toimintaansa varten Kerho tarvitsi kapitaalia. Tämä tarve konkretisoitui erityisen selvästi vuonna 1949, jolloin Kerholle rakennettiin omat tilat kaupungin keskustaan. Tarvittavat varat kerättiin osakkailta, joista huomattava osa oli menestyviä liikeyrityksiä. Tästä jäänteenä on Kerholla vieläkin uusille osakkaille määritelty ns. rakentamisrahaston maksu. Pelkistetysti voidaan sanoa, että Kerho on muodollisesti osakeyhtiö, mutta toimii kuin yhdistys.

Tämä toimintatapa on 75 vuoden aikana todistanut vahvuutensa. Se sopii Kerhon toimintaan erittäin hyvin. Tavallinen osakeyhtiö keskittyy toiminnassaan tuottamaan osakkailleen taloudellista hyötyä. Lappeenrannan Kerho Oy:n tehtävänä taas on tuottaa osakkailleen mahdollisuus vapaaseen keskusteluun ja herättää osakkaissaan kiinnostusta yhteiskunnallisiin ja sivistyksellisiin harrastuksiin. Kerho ei siis ole liikeyritys sanan varsinaisessa merkityksessä. Tätä linjaa ei ole syytä muuttaa.

Kerhon toimintaan ovat aina kuuluneet erilaiset harrastukset kuten biljardi, korttipelit ja golf. Myös sivistyksellisiä ja yhteiskunnallisia asioita on harrastettu. Erilaisia esitelmätilaisuuksia ja kulttuurimatkoja on järjestetty. Kerholla on vuosittain merkittäviä juhlatilaisuuksia, joista jotkin ovat hauskoja ja toiset sekä arvokkaita että hauskoja. Nämä kaikki ovat arvokkaita perinteitä, joita tulee vaalia huolella. Kerhon hallituksen tehtävä on vastata tästä kaikesta sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Klaus Pelkonen 23.3.2020

Jukka Kopra: Koronaepidemia muuttaa meidän kaikkien elämää

Suomessa on nyt poikkeuksellinen tartuntatautiepidemia. Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto ovat todenneet, että maassa vallitsevat valmiuslain mukaiset poikkeusolot.
Näinä päivinä eduskunta käsittelee valmiuslakiesitystä ja siihen liittyviä asetuksia.

Emme vielä tiedä, kuinka murheelliseksi asiat menevät. Emme myöskään tiedä, kuinka kauan tämä edessämme oleva vaikea aika kestää. Emmekä tiedä, kuinka moni suomalainen sairastuu. Moni varmasti joutuu kantamaan huolta sairaasta läheisestä.

Tässä tilanteessa meidän on tehtävä yhteistyötä yli puoluerajojen, yli hallitus- ja oppositiorajojen, yli kaikkien raja-aitojen, jotta kaikki mahdollinen varmasti tehdään suomalaisten ja Suomen parhaaksi. Kriisin edessä olemme kaikki yhtä.

Tulevaisuus on nyt epävarma, ja siksi on tärkeää, että osoitamme arvostusta heille, jotka tässä kriisissä auttavat toisia. Sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja poliisissa, päiväkodeissa, kouluissa, apteekeissa, joukkoliikenteessä, lähikaupoissa, vain muutamia mainitakseni, työskentelevät ihmiset ovat niin sanotusti nyt etulinjassa. Heille meidän on oltava kiitollisia.

Huoli seniorikansalaista ja muista riskiryhmään kuuluvista on suuri. Toivottavasti mahdollisimman harva sairastuu. On tärkeää noudattaa viranomaisten suosituksia ja määräyksiä ja omalta osaltani aion niiden mukaan toimia.

Poikkeustilanne on saanut aikaan myös sen, että monen yrityksen toiminta on vaarassa. Ja näin myös monen suomalaisen työpaikka on vaarassa. Siksi on tärkeää, että hallitus jatkaa ripeästi sellaisten toimien kehittämistä, joilla vaikeuksissa olevat yritykset ja työpaikat saadaan pelastettua. Tähän mennessä julkaistut tukitoimet on hyvä alku, mutta ne eivät riitä. Uusia päätöksiä vielä tarvitaan nopeasti.

Hallituksen työtä on tuettava, tuotava keskusteluun omia ehdotuksia ja annettava tuki kaikille vaikuttaville ratkaisuille.

Edessämme ovat vaikeat ajat. Lähimmäisistä on pidettävä huoli. Me selviämme tästä yhdessä.

Jukka

Hyvillä mielin (56.)

Viisi Kerhon aikaisempaa puheenjohtajaa ja nykyinen tapasivat 20.1. yhteisen illallisen merkeissä, vaihtaen ajatuksia Kerhosta. Edustettuna oli kerhon puheenjohtajakokemusta viiden eri vuosikymmenen ajalta.

Tuomaan päivän juhla vuosimallia 2019 onnistui hienosti. Kolmen puheenjohtajavuoden jälkeen poissa virallisesta puheenjohtajan pöydästä. Tuomaan jälkeen joulun ja uuden vuoden kautta siirryttiin uudelle vuosikymmenelle, 20-luvulle. Sata vuotta sitten (1920-luku) sitä kutsuttiin iloiseksi vuosikymmeneksi, jonka jälkeen ilo sitten totaalisesti loppuikin. Toivottavasti nykyiset ja tulevat sukupolvet ovat oppineet jotakin!

Kerhon nykyinen puheenjohtaja, kansanedustaja Jukka Kopra, oli kutsunut kaikki elossa olevat Kerhon puheenjohtajat yhteiselle illalliselle. Kaikki myös pääsivät mukaan eli järjestyksessään Erkki Suni, Risto Kiljunen, Klaus Pelkonen ja Ari Korhonen itseni lisäksi. Lämminhenkinen yhdessäolo keskusteluineen, kun paikalla oli puheenjohtajakokemusta Kerhon osalta viideltä eri vuosikymmeneltä.

Maailma muuttuu. Kerho elää muuttuvassa maailmassa. Samalla vaalien merkittäviä ja tärkeitä perinteitä. Mutta myös uusia ajatuksia kehittäen. Niin sen kuuluukin olla. Tärkeätä on myös kuulla suurilukuista kerhoveljien joukkoa. He ovat valinneet kerhon hallituksen, ja antaneet sille luottamuksen, ja samalla merkittävän osan vastuuta edellä mainittujen tekijöiden vaalimisessa ja kehittämisessä.

                                                                                   ****
Uusia latuja auraa jo ”perinteiseksi” muodostunut Pitkä lounas, jonka merkeissä kerho vieraili onnistuneesti Tallinnassa 17.-18.1. Suomen Viron suurlähettiläänkin ottaen matkalaiset vastaan. Pitkän lounaan kehittänyt ja siitä huolta pitävä kerhoveli, ja kerhon hallituksen jäsen Timo Hirvonen on tehnyt hienon työn uuden perinteen rakentamisessa. Itsekin olen useamman kerran päässyt mukaan elämään ja nauttimaan Pitkän lounaan henkisestä ja kulinaristisesta annista.

Kerhoveli Matti Purhonen puolestaan on käynnistänyt Kerhon moottoripyöräilyä harrastavien yhteistoiminnan. Siitä hänelle puolestaan kiitos.

Ehkä jossakin määrin tällaiset solut saattavat olla nykyaikaa kerhon piirissä. Emme enää elä yhtenäisyyskulttuurin aikaa, vaan kiinnostukset ja aktiviteetit ovat pirstoutuneet. Taisi olla edellä mainitussa puheenjohtajien tapaamisessa kun Ari Korhonen otti käyttöön solu-ilmaisun.

                                                                                   ****
Minulla olisi tässä ja nyt yksi toivomus nykyiselle puheenjohtajalle ja hallitukselle sekä erityisesti kerhomestarille ja se on kerhon historiikin saattaminen kirjankansiin. Projekti oli jo käynnissä ennen minun puheenjohtajuuttani, minun kaudellani, ja on edelleen … On tärkeätä että projekti myös viedään maaliin, nopean ripeästi.

                                                                                   ****

Toivon mahdollisimman suurta osanottoa Pyöreät vuodet juhlaan 7.2. ja samalla onnittelen sydämellisesti kaikkia juhlittavia kerhoveljiä! Olen itse matkaesteestä johtuen valitettavasti estynyt pääsemästä mukaan.

PS Jo nyt kannattaa kalenteriin piirtää varausmerkintä perjantaille 21.8.2020. Silloin ovat rapujuhlat.

Se on Tuomasta nyt...(55.)

Kerhoveljet Timot (Närhinsalo ja Multanen) Mikkelin Klubilla vuonna 2016. Aika kuluu ja ajallista historiaa syntyy.

Takana oleva syksy on merkinnyt työtä, työtä ja työtä. Kuitenkin haasteellisen hyvissä merkeissä, hyvän ja osaavan joukon kanssa yhdessä. Elokuussa pääsin lisäksi tutustumaan Viron mielenkiintoiseen kolkkaan, Setumaahan ja Peipsijärveen. Historiaa ja paikallista tietämystä omaavassa pienessä retkikunnassamme. Lokakuussa nelipäiväinen syvällinen tutustuminen Iso-Britannian Chaine des Rotisseursin eli Paistinkääntäjien 60-vuotisjuhlatapahtumaan avasi edellisen jälkeen taas uusia tulo- ja näkökulmia maailmaan.

Espanjan manner, Unkarin pääkaupunki Budapest ja ikuinen kaupunki Rooma ovat nekin kuuluneet tähän päättymässä olevaan vuoden syyspuoleen. Erityisen hienoksi asian tekee että noissa kaikissa kaupungeissa asuu myös paikallisia tuttavia, kavereita.

                                                                              ***

Elämme nyt mielenkiintoisia aikoja, kuten sanonta kuuluu. Mutta mitä muuta voi sanoa kun maan hallitus istuu 181 päivää, ensin yhden ministerin ja kohta perään pääministerin joutuessa eroamaan. Ja sitten samalla tietysti koko hallituksen. Uusi hallitus samalla pohjalla uuden 34-vuotiaan pääministerin ja 32-vuotiaan valtiovarainministerin johdolla aloittaa nopeasti, ulkoministerin puolestaan vaappuessa omalla mandaatillaan. Työmarkkinoilla kuhisee. Iso-Britanniassa konservatiivit voittivat selkeästi viiden vuoden sisään pidetyt jo kolmannet parlamenttivaalit, mikä merkitsee brexitin toteutumista. Britannia ja EU ovat molemmat häviäjiä. Mielenkiintoista, jopa vähintään ”vaarallista” …

                                                                                  ***

Kaikesta huolimatta Lappeenrannan Kerhon Tuomaan päivän juhla 21.12. lähestyy vakaasti. Se ikään kuin luo vakautta. Itselläni se on jo vuosikymmeniä merkinnyt siirtymistä jouluun. Niin tänäkin vuonna.

Tässähän jo odottaa kinkkupuhettakin kerhoveljien näkemisen lisäksi. Kinkkupuheen legendaarinen sarja tuo mieleen niiden pitäjien nimiä: Teemu Aho, Risto Hovi, Risto Hyrylä, Väinö Jormakka, Jukka-Pekka Koskinen, Matti J. Kuronen, Anssi Laakso, Matti Lindberg, Arvi Luukka, Seppo Miettinen, Klaus Pelkonen, Jukka Pesu, Antti Rinkinen, Ismo Talka, Nuutti Vartiainen

Ja onhan jouluruokailu herrasmiesten tapaan aina oma hieno hetkensä. Lipeäkalankin mukana oloa arvostan hienona perinteenä, ja itsekin olen tänä päivänä lipeäkalan ystävä (asia ei ollut niin pikkupoikana kun isoisäni keitti lipeäkalaa ja haju oli mielestäni vähintään hirveä …).

Kerholla on aina ollut hyviä esiintyjiä. Nyt nähtävissä on nykyisen kerhomestarin ja hallituksen linjaamana painotusta paikalliseen osaamiseen. Se on hyvin perusteltavissa oleva asia, semminkin kun tasostakaan ei tarvitse tinkiä. Esiintymismahdollisuuksien kautta tuetaan myös paikallisten kykyjen eteenpäin pääsyä.

                                                                                 ***

Pitemmittä puheitta: Hyvää Tuomasta! Tapaamisiin 21.12. Lappeenrannan kerhon Tuomaan päivän juhlassa.
                                                                                  ***

”Optimisti luulee, että tämä on paras mahdollinen maailma, ja pessimisti tietää sen.”
- J. Robert Oppenheimer

Syksy. Kerhoelämää. Huipennuksena Tuomaan päivän juhla 21.12. (54.)

Toukokuussa 2019 asioiden suhteellisuudesta Venetsian vierailullani, jossa tapasin kolme venetsialaista ystäväänikin, kertoi minulle se, että Venetsia on aikanaan ollut 1100 vuotta itsenäinen valtio.

Kuinkahan monetta kertaa perjantaina 23.8.2019 vietettiinkään Lappeenrannan Kerhon rapujuhlaa? Paikkana oli Upseerikerho. Mukavassa, rennossa ja vapautuneessa ilmapiirissä. Oli ilo olla osa kaikkea tuota. On myös hienoa jo nyt tietää, että ensi vuonna eli 2020 rapujuhlat järjestetään perjantaina 23.8. Omassa sähköisessä kalenterissani tuo on jo varauksena ylhäällä. Suosittelen sitä muillekin kerhoveljille, avec.

Kolmivuotisesta Lappeenrannan Kerhon puheenjohtajakaudestani, joka päättyi yhtiökokoukseen 4.3.2019, on jo reilusti yli puoli vuotta. Ajankulku on vakio, mutta se tuntuu viilettävän vauhdilla. Ja ilmeisen hyvin näyttävät asiat hoituneen ja hoituvan kerhomme uudella johdolla.

On ollut mielihyvää tuottavaa huomata, että moottoripyöräilijät ovat kerhomme puitteissa löytäneet toisensa, ja toteuttivat vastikään myös retken eduskuntaan, jossa paikalliset kansanedustajamme ottivat heidät hyvin vastaan. Perjantaina 27.9. on jo vahvaa mainetta saanut Lappeenrannan Kerhon pitkä lounas Upseerikerholla. Useilla pitkillä lounailla mukana olleena saatan todeta, että aina on ollut mielenkiintoista ja aiheet ovat olleet myös hyvin valmisteltuja. Tällä tavoin muodostuu arvokkaita perinteitä.

Itse olen perjantaina 27.9. Helsingin Suomalaisella Klubilla, kerhomme yhteistoimintaklubi, josta olen varannut lounasneuvottelua varten oman kabinetin. Tällaisetkin mahdollisuudet aivan pääkaupunkimme sydämessä kannattaa pitää mielessä.

Käsillä olevan syyskauden kääntyessä joulukuun myötä talveksi, jouluun siirtyminen tapahtuu Lappeenrannan Kerhon vahvan perinteen mukaisesti jälleen 21.12. (tänä vuonna päivä sattuu lauantaiksi) Tuomaan päivän juhlan myötä. Toivottavasti tuolloin Upseerikerhon tilat pullistelevat kerhoveljien suuresta määrästä, ja pääsemme toivottamaan vahvassa yhteishengessä toisille kerhoveljille hyvää Tuomasta!

                                                                                ****

Lappeenrannan Kerho Oy:n perustava kokous pidettiin ja toiminta käynnistyi keväällä 1945. Näin ensi vuonna 2020 yhteinen kerhomme täyttää 65 vuotta.

Ensimmäisenä kerhomestarina toimi johtaja Einar Vikberg 1945. Hänen jälkeensä tärkeää kerhomestarin tehtävää ovat hoitaneet eversti Hugo Turunen 1946-1955, hammaslääkäri Osmo Pollari 1956, eversti Pentti Turpeinen 1957-1967, konttorinhoitaja Mauri Pietikäinen 1967-1968, toimitusjohtaja Mauno Rämö 1969, edustaja Viljami Hämäläinen 1970-71, opettaja Väinö Hasanen 1972, toimistonhoitaja Kare Rissanen 1973-1982, urakoitsija Aulis Korhola 1983-1998, kirjakauppias Pentti Peltomäki 1999-2017. Vuodesta 2018 kerhomestarin tehtävää on hoitanut toimittaja, yrittäjä Antti Rinkinen.

Kun itse olen tullut Lappeenrannan Kerhon jäseneksi vuonna 1990, muistan luonnollisesti hyvin kerhomestarit Aulis Korholasta lähtien. Lisäksi toimin kerhon puheenjohtajana Pentti Peltomäen kaudella, kun alkuvuodesta 2018 yksissä tuumin suoritimme kerhomestarin tehtävässä viestikapulan vaihdon, Pentti Peltomäen siirtäessä merkittävän lähes parikymmenvuotisen kerhomestarin perinnön Antti Rinkisen vastuulle.

                                                                                ****

Älä kuluta arvokasta aikaasi kysymällä: ”Miksi maailma ei ole parempi paikka?”
Se on ainoastaan ajan tuhlaamista.
Oikea kysymys on: ”Miten voin tehdä maailmasta paremman?”
Siihen kysymykseen löytyy oikea vastaus.
- Leo Buscaglia

Entisen puheenjohtajan kynästä… ajatuspätkiä (53.)

Vuoden Isännöitsijä Klubi ry (VIK) no valtakunnallinen vuonna 1992 perustettu yhdistys, jonka jäseninä ovat vuodesta 1982 alkaen valitut Vuoden Isännöitsijät. Vuoden 2019 VIK-päivä järjestettiin 23.5. Jyväskylässä. Kuvassa Vuoden Isännöitsijöitä klubitakeissaan Savutuvan Apajalla Päijänteen rannalla. Itse olen Vuoden Isännöitsijä vuosimallia 1986.

Tämä on järjestyksessään 53. blogitekstini, jonka kirjoitan Lappeenrannan Kerhon nettisivuille. Ensimmäinen sen jälkeen kun luovuin Lappeenrannan Kerhon puheenjohtajuudesta yhtiökokouksessa 4.3. Tuosta ajankohdasta on kohta jo kolme kuukautta. Yhtiökokouksen jälkeen uusi hallitus järjestäytymiskokouksessaan valitsi kansanedustaja Jukka Kopran uudeksi puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajana jatkaa professori Veli Matti Virolainen.

Näin jälkikäteen ajatellen saatan olla tyytyväinen kolmen puheenjohtajavuoteni 2016-2018 saldoon. Tavoitteeksi aloittaessani asettamani kolme asiaa eli tilakysymys, kerhomestarin sukupolvenvaihdos ja strategian ajantasaistaminen saatiin kaudellani maaliin. Näin olin oman osani tehnyt yhteisen Kerhomme eteen. Siihen tietysti tarvittiin Kerhon hallituksen vahva yhteistyöpanos, josta on paikallaan kiittää hallitusta ja toimihenkilöitä. Myös Kerhon jäseniltä (osakkailta) koin saaneeni hyvää ja rakentavaa palautetta läpi kolmivuotiseksi muodostuneen puheenjohtajakauteni.

Uudelle Kerhon puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, kerhomestarille ja hallitukselle toivon menestyksekästä ja tuloksellista työskentelyä. Entisen puheenjohtajan pitää osata luopua aikaisemmasta roolistaan, ja antaa seuraajalleen vapaat kädet. Se on kehityksen mahdollisuus ja tae. Edellytyskin.

                                                                            ***
Yhtiökokouksen jälkeen olen työkiireiltäni ehtinyt olla Espanjan mantereella parisen viikkoa, ja viettää perinteisesti pääsiäistä Rukalla. Lisäksi juhlistimme puolisoni syntymäpäivää ystäväpariskuntamme kanssa lentämällä Lappeenrannasta Bergamoon, josta seuraavana päivänä jatkoimme Venetsiaan. Siellä vietimme Canal Granden varrella muutamia päiviä. Hienoa oli tavata erikseen kaksi venetsialaista kiinteistöalan kollegaani, ja vaihtaa heidän kanssaan kuulumisia mitä erilaisimmista asioista. Ystävät ovat elämän suola.

Venetsiasta nousimme Venice Simplon-Orient-Expressiin eli Idän pikajunaan, jolla matkasimme ”Hercule Poirot” -hengessä Innsbruckin ja Pariisin kautta Lontooseen. Lontoossakin olimme joitakin päiviä, käyden muutamassa museossakin, sekä nauttimassa ”The Book of Mormon” musikaalin. Lontoosta Suomeen palatessamme minä jatkoin lentämistä vielä Pietariin, jonne lento Helsingistä kesti upeassa valoisassa kesäsäässä 40 minuuttia. Lentokoneen ikkunasta maisemia katsellessani ymmärsin jälleen, miten lähellä yli viiden miljoonan asukkaan Pietari on meitä. Kolmipäiväinen 14th REIM Group St. Petersburg Badminton & Real Estate Seminar onnistui jälleen erinomaisesti. Pietarhoviin tutustuminen loistavan oppaan johdolla oli myös mieleenpainuva kokemus meille läsnä olleille.

Kun vastikään olin työmatkalla Oulussa (lentäen) ja Jyväskylässä (junalla) saatoin todeta, että myös oma maamme Suomi käsittää paljon mielenkiintoisia asioita. Työaikatauluni ovat vain olleet varsin haastavia kuluvana vuonna. Omasta kunnosta systemaattinen huolen pitäminen, terveyden vaaliminen kaikissa muodoissaan, lepo muistaen, ovat nousseet uuteen arvoonsa ajattelumaailmassani. Lukeminen ja musiikki niin ikään ovat tärkeitä. Itsensä tutkiskelu ja tunteminen ovat avain muiden kanssa pärjäämiseen. Toisten arvostus, kuunteleminen luovat luottamusta, joka mahdollistaa monia hyviä asioita elämässä.

                                                                          ***
Ajatuksissani on jatkossa kirjoittaa entisen puheenjohtajan blogissani Kerhon historiasta pieniä otteita, toivoen että ne omalta osaltaan toisivat esiin ja selvittäisivät yhteisen nimittäjämme kulttuurihistoriaa, jonka tiedostaminen varmastikin palvelee yhteistä asiaamme. Ajatusteni toteuttaminen jää nähtäväksi.

Kerhon hallituksen jäsen Timo Hirvosen luoma ja vetämä Kerhon pitkä lounas järjestettiin jälleen perjantaina 3.5. ja minulla oli ilo olla mukana. ”Simo Häyhä, Aarne Juutilainen (Marokon kauhu) ja Carl von Haartman (Espanjan kauhu) – siksi Kollaa kesti” oli aiheena loistavalle kello 13:00 alkaneelle pitkälle lounaalle, joka päättyi illalla kahdeksan jälkeen. Tilaisuus oli loppuunmyyty. Pitkällä lounaalla nautittiin Lappeenrannan Upseerikerhon ravintolan keittiömestari Ulla Liukkosen suunnittelema Lappeenranta 370 vuotta juhlamenu. Kerhoveljeyttä parhaimmillaan ja hieno kaiman luoma ”tuote”. Jolle on tilaus.

Olemme siirtymässä kesäkauteen, joka merkitsee myös kesälomia. Itse pyrin nauttimaan Suomen suvesta kolmen kesäkuukauden aikana omassa rauhassa, ystäviä täysin unohtamatta, kirjojakin lukien, musiikkia kuunnellen, gastronomiasta nauttien.

Eiköhän sitten perjantaina 23.8. teistä mahdollisimman monen kerhoveljen, avec, kanssa tavata Lappeenrannan Kerhon perinteisessä rapujuhlassa.

Tämä on järjestyksessään 53. blogitekstini, jonka kirjoitan Lappeenrannan Kerhon nettisivuille. Ensimmäinen sen jälkeen kun luovuin Lappeenrannan Kerhon puheenjohtajuudesta yhtiökokouksessa 4.3. Tuosta ajankohdasta on kohta jo kolme kuukautta. Yhtiökokouksen jälkeen uusi hallitus järjestäytymiskokouksessaan valitsi kansanedustaja Jukka Kopran uudeksi puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajana jatkaa professori Veli Matti Virolainen.

Näin jälkikäteen ajatellen saatan olla tyytyväinen kolmen puheenjohtajavuoteni 2016-2018 saldoon. Tavoitteeksi aloittaessani asettamani kolme asiaa eli tilakysymys, kerhomestarin sukupolvenvaihdos ja strategian ajantasaistaminen saatiin kaudellani maaliin. Näin olin oman osani tehnyt yhteisen Kerhomme eteen. Siihen tietysti tarvittiin Kerhon hallituksen vahva yhteistyöpanos, josta on paikallaan kiittää hallitusta ja toimihenkilöitä. Myös Kerhon jäseniltä (osakkailta) koin saaneeni hyvää ja rakentavaa palautetta läpi kolmivuotiseksi muodostuneen puheenjohtajakauteni.

Uudelle Kerhon puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, kerhomestarille ja hallitukselle toivon menestyksekästä ja tuloksellista työskentelyä. Entisen puheenjohtajan pitää osata luopua aikaisemmasta roolistaan, ja antaa seuraajalleen vapaat kädet. Se on kehityksen mahdollisuus ja tae. Edellytyskin.

                                                                            ***
Yhtiökokouksen jälkeen olen työkiireiltäni ehtinyt olla Espanjan mantereella parisen viikkoa, ja viettää perinteisesti pääsiäistä Rukalla. Lisäksi juhlistimme puolisoni syntymäpäivää ystäväpariskuntamme kanssa lentämällä Lappeenrannasta Bergamoon, josta seuraavana päivänä jatkoimme Venetsiaan. Siellä vietimme Canal Granden varrella muutamia päiviä. Hienoa oli tavata erikseen kaksi venetsialaista kiinteistöalan kollegaani, ja vaihtaa heidän kanssaan kuulumisia mitä erilaisimmista asioista. Ystävät ovat elämän suola.

Venetsiasta nousimme Venice Simplon-Orient-Expressiin eli Idän pikajunaan, jolla matkasimme ”Hercule Poirot” -hengessä Innsbruckin ja Pariisin kautta Lontooseen. Lontoossakin olimme joitakin päiviä, käyden muutamassa museossakin, sekä nauttimassa ”The Book of Mormon” musikaalin. Lontoosta Suomeen palatessamme minä jatkoin lentämistä vielä Pietariin, jonne lento Helsingistä kesti upeassa valoisassa kesäsäässä 40 minuuttia. Lentokoneen ikkunasta maisemia katsellessani ymmärsin jälleen, miten lähellä yli viiden miljoonan asukkaan Pietari on meitä. Kolmipäiväinen 14th REIM Group St. Petersburg Badminton & Real Estate Seminar onnistui jälleen erinomaisesti. Pietarhoviin tutustuminen loistavan oppaan johdolla oli myös mieleenpainuva kokemus meille läsnä olleille.

Kun vastikään olin työmatkalla Oulussa (lentäen) ja Jyväskylässä (junalla) saatoin todeta, että myös oma maamme Suomi käsittää paljon mielenkiintoisia asioita. Työaikatauluni ovat vain olleet varsin haastavia kuluvana vuonna. Omasta kunnosta systemaattinen huolen pitäminen, terveyden vaaliminen kaikissa muodoissaan, lepo muistaen, ovat nousseet uuteen arvoonsa ajattelumaailmassani. Lukeminen ja musiikki niin ikään ovat tärkeitä. Itsensä tutkiskelu ja tunteminen ovat avain muiden kanssa pärjäämiseen. Toisten arvostus, kuunteleminen luovat luottamusta, joka mahdollistaa monia hyviä asioita elämässä.

                                                                          ***
Ajatuksissani on jatkossa kirjoittaa entisen puheenjohtajan blogissani Kerhon historiasta pieniä otteita, toivoen että ne omalta osaltaan toisivat esiin ja selvittäisivät yhteisen nimittäjämme kulttuurihistoriaa, jonka tiedostaminen varmastikin palvelee yhteistä asiaamme. Ajatusteni toteuttaminen jää nähtäväksi.

Kerhon hallituksen jäsen Timo Hirvosen luoma ja vetämä Kerhon pitkä lounas järjestettiin jälleen perjantaina 3.5. ja minulla oli ilo olla mukana. ”Simo Häyhä, Aarne Juutilainen (Marokon kauhu) ja Carl von Haartman (Espanjan kauhu) – siksi Kollaa kesti” oli aiheena loistavalle kello 13:00 alkaneelle pitkälle lounaalle, joka päättyi illalla kahdeksan jälkeen. Tilaisuus oli loppuunmyyty. Pitkällä lounaalla nautittiin Lappeenrannan Upseerikerhon ravintolan keittiömestari Ulla Liukkosen suunnittelema Lappeenranta 370 vuotta juhlamenu. Kerhoveljeyttä parhaimmillaan ja hieno kaiman luoma ”tuote”. Jolle on tilaus.

Olemme siirtymässä kesäkauteen, joka merkitsee myös kesälomia. Itse pyrin nauttimaan Suomen suvesta kolmen kesäkuukauden aikana omassa rauhassa, ystäviä täysin unohtamatta, kirjojakin lukien, musiikkia kuunnellen, gastronomiasta nauttien.

Eiköhän sitten perjantaina 23.8. teistä mahdollisimman monen kerhoveljen, avec, kanssa tavata Lappeenrannan Kerhon perinteisessä rapujuhlassa.

Pyöreät Vuodet juhlittiin arvokkaan tyylikkäästi hienossa hengessä (52.)

Lappeenrannan Kerhon puheenjohtajien Ari Korhosen (vas.) ja Timo Multasen muotokuvat maalannut Svetlana Lunina kertoo maalausprosessista ja sen tuloksesta muotokuvien paljastuksen yhteydessä.

Perinteisin ja vanhin Lappeenrannan Kerhon vuoden suurista juhlista on arvokkaasti ja tyylikkäästi takana. Pyöreät Vuodet juhla, avec, juhlittiin perjantaina 1.2.2019 Lappeenrannan Upseerikerholla.

Omat tervetuliaissanani päätin Francois Auberin aforismiin "Vanheneminen on ainut tapa elää kauemmin" ja espanjalaiseen sananlaskuun "Kaikissa elämämme vaiheissa on aineksia iloon, niistä on vain otettava vaarin."

Noin kuudenkymmenen kerhoveljen, osa avec, ympäröimänä Upseerikerhon pääsalissa puheenjohtajan pöydässäni minua vastapäätä istui 90-vuotta täyttänyt Saku Ellonen, jonka olen aina tuntenut herrasmiehenä. Muistelimme monia asioita elämän varrelta, unohtamatta sitä että hän on menestyksekkään koripalloilija Lauri Markkasen isoisä, ja tähän liittyviä hienoja kesämökkimuistoja kun viimeksi mainittu oli viisivuotias ja heitti sateessakin koripalloa isoisän hankkimaan koriin. Isoisänä Saku totesi minulle: "mietin onko tuossa mitään järkeä, ja olisiko parempi että lähtisimme kalaan, mutta onneksi en mennyt keskeyttämään, sillä siitä varmasti lähti oppi koripallon lentoratoihin". Ja eiköhän juhlittava itsekin todella tiedä mistä puhuu, Suomen mestaruuden jääpallossa voittaneena.

Puheenjohtajan pöydässäni istuivat lisäksi pyöreitä vuosia juhlivat elämän kokemusta laajalti omaavat Pertti Kouvonen ja Pekka Pohjola, elämänsä suolat eli myös iloiset ja seuralliset puolisonsa mukanaan. Lisäksi pöydässäni oli myös juhlittava kerhomestari Antti Rinkinen, ja vasemmalla puolellani illan juhlapuhuja kansanedustaja Jukka Kopra, joka pitikin kivan puheen, muistoja juhlittavissa ja meissä muissa herättäen.

Kaikki juhlassa mukana olleet voisi mainita hyvin nimeltä, sillä sen verran hieno yhteishenki salissa oli aistittavissa.

Tervetuliaisdrinkki, kukitus ja valokuvaus. Sen jälkeen kronikat jokaisesta juhlittavasta heille laulettuina. Jorma Nissilä oli jälleen tehnyt hyvää työtä tekstien kanssa ja Kaukaan Laulumiehet pistivät parastaan. Minua edeltäneen Lappeenrannan Kerhon puheenjohtaja Ari Korhosen ja minun puheenjohtajien muotokuvat paljastettiin tilaisuudessa. Paikalla oli myös ne maalannut Svetlana Lunina Imatralta, joka kertoi muotokuvien maalausprosessista.

Kaukaan Laulumiesten kuuden laulun hyvän historiallisen ja nykyajan setin jälkeen oli illallisen aika, puheensorinan mukavasti kutkutellessa illan hyvää henkeä. Edellisenä vuonna 2018 pyöreitä vuosia täyttäneitä juhlittiin heille kuuluvalla hienolla tavalla.

Hieman haikealta tuntuu jättää Lappeenrannan Kerhon puheenjohtajuus (yhtiökokouksessa 4.3.) tällaisen hienon juhlan päättäessä oman puheenjohtajakauteni suuret juhlat. Mutta ymmärtääkseni asian oikein, niin näinhän sen pitääkin olla. On hienoa siirtää viestikapula Kerhon kulttuurihistoriallisestikin merkittävässä työssä ja elämässä seuraavalle puheenjohtajalle ja hallitukselle, ja siirtyä puheenjohtajan pöydästä kerhoveljien veljelliseen "normaalipöytään". Samalla kiittäen kaikkia kerhoveljiä hienosta ja kannustavasta asenteesta ja tuesta kolmivuotisena puheenjohtajakautenani. Sen osaltaan ilmaisen Ville Saarikallen sanoin:

"Matka kukoistukseen jää kesken, jos tekee hyvää vain hyötyäkseen."
Kolme vuotta, vaan ei suotta (51.)

Karibian meri Meksikon Mayakoba Rivieralla, +28 C, hyvä kirja kädessä ja kylmä juoma vieressä. Hetki itselle.

Meksiko 5.-20.1. avarsi taas omin silmin nähtynä maailmaa ja kuvaa siitä. Jukatanin niemimaa ja Mayakoba Riviera Karibian meren rannalla olivat rentouttava ja kaunis paikka, jossa oli myös mahdollisuus tehdä kurkistus mayojen historiaan, ja korkeaan kulttuuriin. Meksiko 120 miljoonan ihmisen kansakuntana on maailman suurin espanjan kieltä puhuva maa, josta suurin osa sijaitsee Pohjois-Amerikassa. Facebook-sivuiltani löytyy myös tekstiä Meksikon matkasta.

                                                                                   ***

Hetimiten Suomeen ja kotiin Lappeenrantaan palattuani maanantaina 21.1. istuinkin jo Lappeenrannan Kerhon hallituksen kokousta puhetta johtaen. Kerhomestarin ja taloudenhoitajan hyvin valmistelema kokous, jossa hallitus käsitteli ja hyväksyi myös vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka siirtyy nyt tilintarkastajalle, ja tulee sitten yhtökokouksen käsittelyyn.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 4.3. jossa valitaan myös uusi hallitus. Olen itse ilmoittanut jääväni pois hallituksesta ja samalla Lappeenrannan Kerhon puheenjohtajan tehtävästä, jota olen nyt hoitanut kolme vuotta. Ilmoitin jo silloin kun minut valittiin puheenjohtajaksi että kolme vuotta kohdallani olisi ehdoton maksimi. Asetin alun perin puheenjohtajakaudelleni kolme tavoitetta: toimitilakysymyksen ratkaisun, strategian uudistamisen ja kerhomestarin rotaation onnistuneen toteuttamisen. Kaikki nämä on saavutettu Kerhon hallituksen ja toimihenkilöiden kanssa hyvässä ja vahvassa yhteistyössä. Toimitila-asiassa myös muutama kerhoveli oli ratkaisevasti auttamassa hyvän lopputuloksen saavuttamista, yhteistyössä Lappeenrannan Upseerikerhon kanssa. 

Haluan tässä yhteydessä edellä mainittujen lisäksi jo kiittää kaikkia kerhoveljiä hyvästä, veljellisestä ja rohkaisevasta suhtautumisesta minuun Kerhon puheenjohtajakaudellani. Kiitos siitä teille hyvät kerhoveljet!

                                                                                  ***

Toivottavasti tulevana perjantaina eli 1.2. useat kerhoveljet, ja erityisesti suuri määrä edellisenä vuonna (2018) merkkivuosiaan viettäneitä kerhovelvijä saapuu Upseerikerholle kun vietämme Lappeenrannan Kerhon Pyöreät Vuodet -juhlaa. 

Kerhomme historia kertoo että kerhoveljien vuosipäivien vietto sai alkunsa kun Hugo Turunen oli pannut merkille, että veljeskerhomme Helsingin Suomalainen Klubi juhli kaikkien jäsentensä merkkivuosia, niin sanottuja "pyöreitä" vuosia, kuten 70, 75 ja niin edelleen. Juhlat pidettiin aina seuraavan vuoden tammikuussa smokkijuhlana. Turunen kertoo että käytännöstä tehtiin aloite omassa kerhossamme, ja ensimmäiset Pyöreät Vuodet järjestettiin Kauppakadulla Yhtymän tiloissa, joissa kerho tuolloin toimi. Juhla onnistui ja siitä muodostui sitten Kerhomme perinne. Jo alun perin ajatus oli: "Pyöreitä vuosia täyttäneet jäsnet ovat kunniavieraita ja muut sitten maksavat viulut, mitä tuleekin maksamaan. Tilaisuus on juhlien kohteen arvoinen ja olemme smokeissa." Tyylikäs pukeutuminen kuuluu edelleen juhlan traditioon.

                                                                                   ***
Tämä on Lappeenrannan Kerho Oy:n puheenjohtajana kirjoittamani 51. "puheenjohtajan blogi". Olen sopinut Kerhon hallituksen ja kerhomestarin kanssa että jatkan puheenjohtajakaudellani verkkaisesti blogini kirjoittamista Kerhon jäsenen roolissa. Ajatukseni on samalla tuoda esiin pienissä "paloissa" Kerhomme historiaa. Tosiasiahan on että jos emme tunne historiaamme, emme voi ymmärtää nykypäivää, ja tällöin on lähes mahdotonta suunnitella tulevaisuutta.
                                                                                   ***

"Harvat ihmiset ajattelevat useammin kuin kaksi-kolme kertaa vuodessa. Olen hankkinut itselleni kansainvälistä kuuluisuutta sillä, että ajattelen kerran-pari viikossa."  - Kirjailija George Bernard Shaw (1856-1950)

Tuomaan päivän juhlasta jouluun ja uuteen vuoteen 2019 (50.)

Mikko Alatalo Tuomaan päivän pääesiintyjä oli erinomainen, ja jatkaa merkittävien taiteilijoiden sarjaa kerhoveljien muistoissa.

Tuomaan päivän juhla 21.12. keräsi iloisia ja tyylikkäitä kerhoveljiä Upseerikerholle niin sanotusti "salin täyteen". Yhdessä teimme jälleen hienon juhlan, jatkoimme ja vahvistimme traditiotamme. Kiitos siitä teille mukana olleille kerhoveljille! Ohjelma sinänsä oli jälleen onnistunut, ja pääesiintyjä Mikko Alatalo räjäytti positiivisesti potin. Uusi kerhomestarimme Antti Rinkinen ei ollut turhaan nähnyt vaivaa järjestelyjen onnistumisen suhteen. Siitä myös hänelle kiitos. Keittiön ja tarjoilun osalla on edelleen kehittämisen varaa, ja rakentavat terveiset ovat varmastikin jo menneet perille.

Itselleni kyseessä olivat viimeiset Tuomaan päivän juhlat Lappeenrannan Kerhon puheenjohtajana. Lausuin tänä vuonna kolmannen kerran tervehdyssanat hienossa tilaisuudessamme. Kerroin että kolmen vuoden puheenjohtajakaudelleni asettamani tavoitteet eli tilakysymyksen ratkaisu, kerhomestarin suunniteltu sukupolvenvaihdos ja strategian ajantasaistaminen ovat tulleet suoritetuiksi. Nyt on oikea aika siirtyä puheenjohtajan paikalta sivuun ja antaa tilaa uusille voimille. Seuraavan kerran olen näin ollen Tuomaan päivän juhlassa ilman puheenjohtajan vastuita, kerhoveljenä kerhoveljien joukossa.

Pyöreät vuodet 1.2. on seuraava suuri kerhotapahtumamme. Toivottavasti olemme sankoin joukoin juhlimassa merkkivuosia täyttäneitä kerhoveljiämme, avec. Yhtiökokous pidetään puolestaan 4.3.

www.timomultanen.fi ja Facebook-sivuni saattavat myös sisältää jotakin kiinnostavaa monille kerhoveljille, samoin kuin www.kylaniemi.fi (>blogit>Timo Multanen).

Lappeenrannan Kerhon osalla on kuluvana vuonna kerhomestarin toimesta kehitetty ja toteutettu siirtymistä sähköisten palveluiden, digitaalisuuden, suuntaan, mikä alkaa jo näkyä palveluiden kehittymisessä. Tällä linjalla on syytä myös jatkaa.

Joulu on nyt takana ja uusi vuosi edessä, joten toivotan teille kaikille lukijoilleni Menestyksellistä ja Onnellista Uutta Vuotta 2019!

Kiinasta Tuomaan päivän juhlaan perjantaina 21.12. - tapaamisiin hyvät kerhoveljet! (49.)

Kiina avasi silmät. Kehitys on ollut ja on paljon nopeampaa, vaikuttavampaa kuin olisi uskonut, jos ei omin silmin olisi nähnyt.

Syksyt ovat usein kiireistä aikaa. Itsellänikin työtä, työtä, työtä. Toisaalta myös matkoja. Niin työhön kuin muuhunkin liittyen. Kiinan 14 miljoonan asukkaan Guangzhou 5.-15.10. Espanja (ja Marokko) 3.-17.11. Rooma (www.rem.fi) 28.-30.11. Salzburg 5.-9.12. Kaikki mielenkiintoisia kokemuksia. Kerhoveli Xing Shille kiitos siitä että Kiinassa näimme paljon sellaista mitä normaalisti ei pääsisi näkemään. Kiina myös avasi silmiä. Maa oli ennen sisään päin kääntymistään 1800 luvun puolivälissä, yli 300 vuotta yhtäjaksoisesti vauraampi ja kehittyneempi kuin Eurooppa. Kiina on jälleen tulossa. Espanjassa tapasin paljon tuttuja, niin espanjalaisia kuin suomalaisiakin. Cádiz uusi tuttavuus. Kaupunki joka aikanaan omasi Afrikan ja Amerikan kauppojen yksinoikeudet, ja josta Kolumbus lähti kaksi kertaa purjehduksilleen. Marokko laittoi miettimään monella tapaa (jos maaseudulla naisista 11 prosenttia osaa lukea ja kirjoittaa...). Salzburg Euroopan historian keskellä hienoine Alppimaisemineen. Tätä kirjoitan pääkaupungissamme Helsingissä Hotel St. Georgen www.stgeorgehelsinki.com huoneessa. Uusi hotellikokemus jota voin suositella.

Kehitys on tehnyt mahdollisuuden hoitaa työasioitakin, riippumatta missä milloin on. Kaikissa edellä mainituissa paikoissa yhteydet toimivat erinomaisesti (Marokossa ainoastaan hinnat muodostivat varoittavan esteen).

Lappeenranan Kerhon osalla olin poikkeuksellisesti estynyt osallistumasta matkaesteitteni johdosta kahteen hallituksen kokoukseen, mutta varapuheenjohtaja Veli Matti Virolainen hoiti kokoukset tyylikkäästi. "Sota ei yhtä miestä kaipaa" sanonta sopii tähän yhteyteen. Nyt menneenä maanantaina olin nuijan varressa kun istuimme kahden ja puolen tunnin hallituksen kokouksen. Paljon asioita.

Kaikkein olennaisin asia Kerhon puitteissa on kuitenkin lähestyvä vuoden kohokohtamme, Tuomaan päivän juhla, joka 21. päivä osuu tänä vuonna perjantaiksi. Edellytykset perinteiselle hienolle illalle ovat jälleen olemassa. Tätä kirjoittaessani kerhomestari Antti Rinkiseltä saamani tiedot kertovat että meillä mitä todennäköisimmin on "tupa täynnä", eli Upseerikerho tullee loppuun myydyksi. Hyvä kerhoveli, jos et ole vielä ilmoittautunut, suosittelen että teet sen heti. Se tapahtuu kätevän helposti näillä nettisivuillamme.

                                                                                    ***
"Päivän helmiä eivät ole saamasi kohteliaisuudet eivätkä palautteet, vaan se ilo, jota olet itse kylvänyt toisten ihmisten elämään."
Manny Patel 

Lappeenrannan Kerhon elossa olevat puheenjohtajat koolla (48.) Upseerikerholla

Lappeenrannan Kerhon puheenjohtajat (vasemmalta lukien) eli Erkki Suni, Risto Kiljunen, Klaus Pelkonen ja Timo Multanen.

Jo oli aikakin kokoontua illalliselle viiden elossa olevan Lappeenrannan Kerhon puheenjohtajan merkeissä. Tämä tapahtui torstaina 18.10. Paikkana Upseerikerhon ravintolan Rakuunapäädyn historiaa haviseva pitkä pöytä. Aikajärjestyksessä Erkki SuniRisto KiljunenKlaus PelkonenAri Korhonen (valitettavasti kalkkiviivoilla sairastuneena poissa) ja Timo Multanen.

Tapaamisen alkuun Lappeenrannan Upseerikerhon puheenjohtaja Hannu Hyppönen kävi pitämässä hyvän esityksen johtamansa Upseerikerhon tilanteesta, haasteista ja tulevaisuudesta, mikä herätti hyvää keskustelua kysymyksineen. Hannu Hyppönen totesi että Lappenrannan Kerho on Upseerikerhon strateginen yhteistyökumppani, kuten asia tietysti on.

Hovimestari Heidi Hynnisen ja keittiömestari Ulla Liukkosen huolenpidon alaisina nautittiin Menu Upseerikerho. Paljon historiaa, nykypäivää ja tulevaisuuden pohdintaa. Halu antaa tuki hyvälle tulevaisuudelle, tuleville Kerhon vastuuhenkilöille. Hyvä ilta.

Pitkä lounas, Arvo Tuominen, kesästä on siirrytty syksyyn (47.)

Kerhoveli Timo Hirvonen alusti ja veti Lappeenrannan Kerhon pitkän lounaan perjantaina 21.9. Sibeliuksen merkeissä jälleen loistavasti.

Pitkä lounas Sibeliuksen merkeissä jatkoi hienoa sarjaa

Oli ilo olla mukana Lappeenrannan Kerhon pitkällä lounaalla perjantaina 21.9. Kello 13:00 alkanut pitkä lounas kesti aina iltakahdeksaan saakka. Aika ei käynyt pitkäksi. Timo Hirvosen johdolla ja esityksin paneuduttiin Jean Sibeliuksen maailmaan. Kansallissäveltäjän elämä ja ihminen itsessään oli keskiössä, ei niinkään tuotanto. Mielenkiintoiset ja hyvät tarinat käsittivät tapahtumia, kommelluksia, naisia, alkoholia, sikareita, ruokaa, vaikeuksia, rahaa, Suomen itsenäisyyttä.

Upseerikerhon Rakuunapäädyn massiivinen pöytä oli täynnä kerhoveljiä (maksimimäärä pitkälle lounaalle on 20 osanottajaa), jotka ottivat osaa aktiivisesti keskusteluun, ajatusten vaihtoon. Pitkä lounas sisälsi alkusalaatin kalan kanssa, läskisöösin, sorsaa ja maistuvan jälkiruokakimaran. Juomat oli taiten valittu kokonaisuuteen sopiviksi. 

Sauna ja iltapalakin kuului ohjelmaan.

Kerhoveli Timo Hirvonen on johdattanut meitä MannerheiminKekkosenKoiviston ja Törnin maailmaan aikaisempien pitkien lounaiden merkeissä. Kaikki ovat olleet hienoja tilaisuuksia. Ja jatkoa lienee luvassa. Nämä ovat tilaisuuksia joita ei kannata jättää väliin. Nopea ilmoittautuminen osanottajien rajoitetusta määrästä johtuen on aina valttia. Toisaalta porukan koko luo tilaisuuksille oman intiimin henkensä. Timolle erityiskiitokset hienoista aikamatkoista!

                                                                                       ****

Arvo Tuominen, palkittu dokumentaristi ja tietokirjailija, saapuu luennoimaan tiistaina 2.10. Lappeenrannan Kerhon tilaisuuteen. Suosittelen! Kannattaa varmasti saapua kuulemaan. Lisätietoja näiltä samoilta Kerhomme nettisivuilta.

                                                                                       ****

Kesä on takana ja elämme syksyn aikaa. Mennyt kesä oli lämpimien ja aurinkoisten säiden suhteen poikkeuksellisen antoisa. Lyhyet sanat omasta kesästäni löytyvät Facebook-sivuiltani. Kiinnostuneet voivat käydä sieltä ne vilkaisemassa.

                                                                                       ****

"Opiskelu ilman ajattelua on hyödytöntä. Ajattelu ilman opiskelua on vaarallista." - Kungfutse 

Hyvää kesää kaikille kerhoveljille toivottaen! (46.)

Ilkon skiittasaaren tsasounat Suur-Saimaalla ovat tutustumisen arvoisia, samoin Kotkaniemen avattu kotimuseo.

Työtä, työtä, työtä on ollut viimeisten viikkojen hektinen ohjelma. Siihen sitten pitäisi sujuvasti sovittaa Lappeenrannan Kerhon puheenjohtajuuden mukanaan tuomat haasteet ja tehtävät. Viimeisen puheenjohtajavuoteni samalla edetessä ajassa. Välillä saatan tuntea huonoa omaatuntoakin ajanpuutteen johdosta. Lisäksi pitäisi pystyä saamaan myös itselle aikaa, ladata omaa kuntoa ja psyykeä. Muuten hukka perii.

Kesä tuo väkisinkin helpotusta. Puolentoista viikon kuluttua on jo Juhannus, jonka myötä Suomi "seisahtuu" suurimman osan ihmisistä jäädessä työelämästä kesälomilleen. Itse siirryn kesälaitumille vasta heinäkuun alusta. Ja tarkoitukseni on vetäytyä oman helmemme Saimaan lumoihin. Lukea kirjoja, kuunnella musiikkia, lämmittää rantasaunaa, nauttia luonnon antimista, tavata joitakin ystäviä, ja vain olla.

Sosiaalisen mediankin jätän kesäkaudella väliin. Tänään kirjoitin Facebookiin viimeisen postauksen, ennen kuin syksyllä palaan "ruutuun". Tuo postaus kannattaa käydä vilkaisemassa. Tämä puheenjohtajan palstakin jää "kesälomalle" ja palaan asiaan vasta syksyn myötä.

Kerhon osalla kuitenkin tapahtuu myös kesällä. Erityisesti golfin harrastajat pääsevät kerhoveljien kanssa harrastuksensa pariin. Kerhomestari tiedottaa tapahtumista kiitettävästi nimenomaan sähköisesti eli www.lappeenrannankerho.fi on osoite jossa kannattaa käydä tarkistamassa ajantasatietoa.

Kävin vastikään tutustumassa Luumäen vasta avattuun Kotkaniemeen, eli presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseoon. Suomen itsenäisymisen merkkihenkilön Kivijärven äärellä luonnon helmassa, Lappeenrannan keskustasta noin 20 kilometrin päässä olevaan kohteeseen kannattaa myös kerhoveljien käydä tutustumassa. Suosittelen myös oppaan ottamista kierrokselle mukaan. Paikka ja sen henki avautuu tuolloin oivalla tavalla. Edesmennyt kerhoveljemme Pertti Kolari teki hartiavoimin työtä museon avaamisen puolesta. Samalla kunnioitamme myös Pertin työn tuloksia.

Viikonlopulla minulla oli mahdollisuus käydä ystäviemme veneellä tutustumassa Ilkon skiittasaaren tsasouniin Suurella Saimaalla. Se on myös kohde jota voin kerhoveljille ilolla suositella.

Kerhon vuosikirja 2016-2017 on jokin aika sitten ilmestynyt. Se on tuhti paketti johon kannattaa tutustua.

Kesän kääntyessä kohti syksyä perjantaina elokuun 17. päivänä kello 18:00 alkaa Lappeenrannan Kerhon perinteinen rapujuhla Upseerikerholla. Sinne kannattaa kerhoveljien, mieluusti avec, mahdollisimman suurella joukolla suunnistaa. Tilaisuus on kesän kerhoyhdessäoloa ja -henkeä parhaimmillaan. Tavataan kaikki yhteisessä rapujuhlassamme!

Toivotan jo tässä vaiheessa teille kaikille kerhoveljille mukavaa edessä siintävää Juhannusta, erinomaista kesää läheisinenne ja ystävinenne, lopettaen tämän blogini kahteen mietelauseeseen:

"Pyri tekemään hyvää ja huomaat, että onni ajaa sinua takaa." - Helen Keller

"Monet ihmiset jäävät onnesta osattomiksi: eivät siksi, etteivätkö he löytäisi sitä, vaan siksi, että eivät pysähdy nauttimaan siitä." - William Faulkner

73-vuotta puheenjohtajaperinnettä (45.)

Pyöreät Vuodet (2018) juhla on osa hyvää ja merkittävää kerhoperinnettä.

Aloin miettimään Lappeenrannan Kerhon 73-vuotiaan historian aikana ennen itseäni toimineita puheenjohtajia. Keitä he ovat, montako heitä on, millaisia heistä itse kukin oli ja on. 73-vuoteen 100-vuotiaan Suomen historiassa mahtuu myös monta erilaista aikakautta.

Hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet ekonomi Willy Forssell vuonna 1945, toimitusjohtaja Viljo Suni 1946-48, toimitusjohtaja Väinö Pelkonen 1949, toimitusjohtaja Viktor Rämö 1949-54, pankinjohtaja Mauno Kivinen 1954-55, telakkamestari Jukka Ahonen 1956-63, pormestari Lauri Liira 1964-75, pankinjohtaja Ilkka Miettinen 1976-79, 1983 ja 1985-86, toimitusjohtaja Ossa Drews 1980-82, kaupunginvouti Eero A. Salmi 1984, ekonomi Erkki Suni 1987-1999, pankinjohtaja Risto Kiljunen 1999-2006, arkkitehti Klaus Pelkonen 2006-2013 ja toimitusjohtaja Ari Korhonen 2013-2015.

Itse tunnen henkilökohtaisesti puheenjohtajat Ilkka Miettisen kaudesta alkaen jolloin olin itse parikymppinen nuori mies.

Kaikki edeltäjäni ovat vaalineet Kerhon tarkoitusperää omalla persoonallisella tavallaan, valmistaen jäsenilleen tilaisuuden vapaaseen, tuttavalliseen seurusteluun ja ajanviettoon suljetussa piirissä, sekä täten herättäneet jäsenissä harrastusta yhteiskunnallisiin ja sivistyksellisiin rientoihin. Kotikaupunkimme ja maakuntamme asiat, menestystarinat ja niiden taustat ovat nousseet ja nousevat uusista näkökulmista esiin kerhoveljien keskusteluissa, väittelyissä ja juhlien puheissa. Näin syntyy ja jalostuu sellaista tärkeätä paikallista tietoa, jota ei koskaan kirjoiteta. Sen voivat saada vain kerhoveljet toisiltaan.

Kerho on myös avoimempi kuin koskaan ennen. Tämä on osa yhteiskunnallista kehitystä. Toimintaympäristömme on muuttunut olennaisesti, ollen jatkuvassa muutoksessa. Tämä on pyritty puolestaan ottamaan huomioon Kerhon uudessa strategiassa, arvokkaita perinteitämme kunnioittaen. On tärkeätä elää mukana ajassa, ja osata kehittyä, muuttuakin, muuten emme pysty toteuttamaan arvokasta jo 73-vuoden ikään ehtinyttä tehtäväämme osana tämän päivän hyvinvointiyhteiskuntaamme.

                                                                                       ***

"Menestyminen ei ole avain onnellisuuteen. Onnellisuus on avain menestymiseen. Jos pidät siitä mitä teet, onnistut varmasti."  - Herman Cain

Yhtiökokouksen jälkeen vakaasti kohti tulevaisuutta (44.)

Upseerikerhon ravintolassa pitkää lounasta istumassa kerhoveli Jari Vahvialan (oik.) ja tulevan kerhoveli Matti Purhosen kanssa helmikuussa 2018.

Lappeenrannan Kerho Oy:n yhtiökokous pidettiin 26.2.2018. Kokouksessa puhetta johti jo perinteiseen osaavaan tapaansa kerhoveli Reijo Lappalainen ja sihteerinä toimi uusi kerhomestari/toimitusjohtaja Antti Rinkinen. Kokouksessa oli läsnä 23 kerhoveljeä. Tilinpäätös vuodelta 2017 hyväksyttiin yksimielisesti ja uusi hallitus kymmenen jäsenen kokoonpanolla niinikään valittiin yksimielisesti. Ansiokkaasti pitkän uran hallituksessa ja sen varapuheenjohtajana tehnyt Ossi Vilhu jäi omasta halustaan pois hallituksesta, samoin kuin kerhomestari/toimitusjohtajana 1.2. aloittanut Antti Rinkinen, sekä Lappeenrannan Upseerikerho ry:n hallituksessa toimiva Kari Veijalainen. Heille kuuluu kiitos hyvästä työstä Lappeenrannan Kerho Oy:n hyväksi. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin uutta nuoruuden voimaa edustavana Arttu Muukkonen, edellinen kerhomestari/toimitusjohtaja Pentti Peltomäki hiljaista tietohistoriaa Kerhon aikaisemmilta vuosikymmeniltä omaavana ja hallitukseen palannut liike-elämän ja urheilun monivaikuttaja Leo Segerman. Kerhon tilintarkastajana jatkaa Petteri Valkonen.

Kerhon hallituksen jäsen ja strategiatyöryhmää koko vuoden 2017 vetänyt Veli-Matti Virolainen esitteli yhtiökokoukselle hallituksen tiedonantona Kerholle valmistuneen uuden strategian.

Kerhon nettisivuilta on luettavissa yhtiökokouksesta lisätietoja, samoin kuin uusi strategiakin löytyy samasta osoitteesta.

Lappeenrannan Kerhon hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Multanen eli tämän blogin kirjoittaja ja varapuheenjohtajaksi Veli-Matti Virolainen.

                                                                                         ****

Nyt alkanut kolmas puheenjohtajakauteni tulee olemaan myös viimeinen. Olin asettanut tavoitteeksi, yhteistyössä Kerhon hallituksen kanssa, että saamme aikaiseksi seuraavat asiat: kerhomestari/toimitusjohtajan tehtävän sukupolven vaihdoksen (jonka toiveen edellinen kerhomestari/toimitusjohtaja oli esittänyt), strategian ajantasaistamisen ja täysin avoinna olleen toimitilakysymyksen (liittyen Lappeenrannan Upseerikerhon kiinteistön kohtaloon, joka ratkesi myönteisesti vasta vuoden 2017 aivan lopulla, ja jossa työssä myös Kerholla oli oma merkittävä roolinsa). Nyt näissä asioissa on enää jäljellä uuden kerhomestari/toimitusjohtajan sisään ajo, samoin kuin toimitilankin ja tilaisuuksien järjestämispaikkojen, sekä strategian jalkauttaminen. Nämä ovat omalta osaltani yhteistyössä Kerhon hallituksen kanssa kolmannen ja viimeisen toimikauteni painopisteet.

                                                                                         ****

http://www.timomultanen.fi/ osoitteesta löytyy henkilökohtainen blogini, joka saattaa jopa joitakin kerhoveljiä kiinnostaa.

                                                                                         ****

Tällä kertaa lopetan Jim Collinsin kiteytykseen: "Kun menneitä päätöksiä ja niiden seurauksia arvioidaan kriittisesti syntypukkia kuitenkaan etsimättä, on edetty suuri harppaus kohti ilmapiiriä, jossa totuus tulee kuulluksi. Jos yrityksessä on oikeat ihmiset, syyllistä ei tarvitse etsiä juuri koskaan, vaan analysoinnissa voidaan keskittyä virheiden ymmärtämiseen ja niistä oppimiseen."

Olympialaisista Kerhon yhtiökokoukseen (43.)

Myös talvi on kaunis Suur-Saimaalla.

Pyeochangin talviolympialaiset 2018 ovat takana. Suomen naiset kunnostautuivat Etelä-Koreassa miehiä paremmin. Toki Iivo Niskasen kulta 50-kilometrin hiihdon kuninkuusmatkalla oli aivan erinomaista seurattavaa, ja samaan hengenvetoon on todettava että Krista Pärmäkosken kolme mitalia on todella kova saavutus.

Naapurimaamme Viro juhli puolestaan virallisestikin 100-vuotisuuttaan Suomenlahden toisella puolen. Ja myös Suomi osallistui juhlimiseen.

Maanantaina 26.2. illalla pidetään Lappeenrannan Kerho Oy:n yhtiökokous. Samalla päättyy jo toinen vuoteni Kerhon hallituksen puheenjohtajana. Olen ehdolla hallitukseen ja sen puheenjohtajaksi, ja jos yhtiökokous valitsee minut hallitukseen, ja hallitus järjestäytymiskokouksessaan edelleen puheenjohtakseen, olen valmis kyseisen tehtävän vielä yhdeksi, eli kolmanneksi vuodeksi ottamaan hoitooni.

Olen asettanut itselleni puheenjohtajakaudelleni tavoitteetksi ajantasaistaa Lappeenrannan Kerhon strategian (annetaan tiedoksi hallituksen toimesta yhtiökokouksessa 26.2.), saada tilakysymys ratkaisuun (Lappeenrnanan kaupunki lahjoitti vuoden lopulla Upseerikerhon kiinteistön Lappeenrannan Upseerikerho ry:lle, jota Kerho omalta osaltaan aktiivisesti tuki) sekä ajaa uusi kerhomestari-toimitusjohtaja Antti Rinkinen (aloitti 1.2.2018) sisään jatkamaan pitkäaikaisen aktiivisen kerhomestari-toimitusjohtaja Pentti Peltomäen hoitamaa merkittävää tehtävää. Tuo viimeksi mainittu toteutuu nyt alkavalla hallituskaudella. Samalla Kerhon viestintää tullaan määrätietoisesti suuntaamaan verkossa entistä enemmän tapahtuvaksi.

Kerhon talous on myös hyvässä ja vahvassa kunnossa. Siitä kiitos erityisesti kuuluu taloudenhoitaja Timo Pellikalle yhdessä taloustoimikunnan eli Tuomo Räsäsen ja Ossi Vilhun kanssa. 

                                                                                                    *****

www.timomultanen.fi on vastikään avattu uusi blogini, jonne aika ajoin myös ilmestyy tekstejäni. www.kiinteistolehti.fi/blogi/historiasta-nykyaikaan/ sisältää viimeisimmän Suomen Kiinteistölehden digilehden blogini. www.kylaniemi.fi >blogit>Timo Multanen sisältää myös blogejani. Myös Facebook-sivuiltani löytyy postauksia.

                                                                                                    *****

"Menestyminen ei ole avain onnellisuuteen. Onnellisuus on avain menestymiseen. Jos pidät siitä mitä teet, onnistut varmasti." - Herman Cain 

                                                                                                    *****

Tapaamisiin yhtiökokouksessa!

Pyöreät Vuodet juhlittiin tyylikkään riemukkaasti (42.)

Juhlittavien yhteiskuvauksen riemua. (kuva: Hannu Hyppönen)

Lappeenrannan Kerhon Pyöreät Vuodet juhlassa (avec) perjantaina 2. helmikuuta keskiössä olivat edellisenä vuonna 2017 pyöreitä vuosia (20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85 ja 90) täyttäneet kerhoveljet.

Lappeenrannan Upseerikerhon kiinteistö jossa Lappeenrannan Kerho toimii loi arvokkaat ja hienot puitteet juhlalle. Kaukaan Laulumiehet pitivät huolen omalta osaltaan tunnelmasta. Tervetuliaisjuoma, puheenjohtajan lyhyet alkusanat, juhlittavien kukitus ja valokuvaus Mikko Nikkisen toimesta. Illan muusikkomme maestro Jorma Nissilän johdolla, joka oli jälleen sanoittanut jokaiselle juhlittavalle esimerkillisesti kulkevat kronikat, yhdessä Kaukaan Laulumiesten kanssa olivat äänessä. Jokainen juhlittava oman kronikkansa kanssa nousi pystyyn kukka rinnuksessa ja kuunteli omaa elämäntarinaansa, mukava hymy suussa. Smokit ja tummat puvut loivat juhlaan lisätunnelmaa.

Juhlaesitelmän piti tänä vuonna Iikko B Voipio, tarkastellen juhlittavien syntymäkymmeniä Lappeenrannan, Suomen ja maailman silloisista näkökulmista.

Illan menun esitteli ravintolapäällikkö Elina Pasanen ammattilaisjoukkoineen. Alkuruokana nautittiin Saimaan kalalautanen, joka sisälsi graavattua lohta ja siikaa, savustettuja muikkuja, muikunmätiä, marinoitua särkeä, punajuurivaahtoa, smetanaa ja sipulia. Pääruokana pöytiimme saapui kyyhkyä kermakastikkeella, metsäsienillä ja porkkanaa. Juustolautanen seurasi kotimaisen emmentalin ja Peltolan sinihomejuuston merkeissä. Jälkiruokana lakka-valoksuklaaparfait. Kahvi avec. Juomat menun kanssa olivat Elina Pasasen ja kerhoveli Tuomo Puhakaisen yhteistyön tulosta.

Oli ilo olla osa mukavaa kerhoveljien iltaa daamien sitä omalta osaltaan tyylikkäästi rikastuttaen. Lappeenrannan Kerhon hallitus on päättänyt että jatkossa Pyöreät Vuodet ovat juhla johon myös puolisot kutsutaan.

Upseerikerhon tilojen vuokrasopimus on allekirjoitettu (41.)

Lappeenrannan Upseerikerho ry:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Hyppönen (vas.) ja Lappeenrannan Kerho Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Multanen allekirjoittivat keskinäisen vuokrasopimuksen perjantaina 19.1.2018.

Lappeenrannan Kerho Oy on allekirjoittanut vuokrasopimuksen Lappeenrannan Upseerikerho ry:n kanssa, koskien Lappeenrannan Upseerikerhon tiloja osoitteessa Upseeritie 2, 53900 Lappeenranta. Vuokrasopimus koskee Upseerikerhon Rakuunapään pohjoispäässä olevia kolme huonetta, jotka ovat Vaakunasali, kirjasto ja toimistohuone. Lisäksi vuokrasopimus käsittää käyttöoikeuden yläkerron soittoparvekkeeseen ja kerhohuoneisiin, joissa ovat biljardipöydät.

Näin ollen nyt jatkossakin Lappeenrannan Upseerikerhon kiinteistö on myös Lappeenrannan Kerhon "koti".

Lappeenrannan Kerho omalta osaltaan mahdollisuuksiensa mukaan pyrkii tukemaan hyvässä yhteistyössä Lappeenrannan Upseerikerhon tavoitteita arvokkaan kulttuurihistoriallisen rakennuksen ja sen toimintojen kehittämisen saralla.

Kerho jatkaa Upseerikerhon kiinteistössä (40.)

Joulu ja Uusi Vuosi antoivat aikaa vetää henkeä, levätä. Uusi lehti on nyt käänetty vuoden 2018 myötä.

Uusi vuosi 2018 on kääntynyt esiin kalenterissamme ja elämme jo sen ensimmäisen kuukauden puolta väliä. Toisaalta tuntuu että millenium eli vuosituhannen vaihdoskin tapahtui vasta äskettäin, vaikka siitä onkin jo 18 vuotta. Aika kuluu tiimalasissamme. Sellaista on elämä.

Itse olin elämässäni ensimmäistä kertaa joulun poissa Suomesta, ja sen perään myös uuden vuoden. Facebook-sivuiltani löytyy tuosta pieni yhteenveto, jos se jotakuta sattuisi kiinnostamaan. Vuoden loppupuoleen liittyen puolestaan www.kiinteistolehti.fi/blogi/vuonna-2017-silmaan-ja-mieleen-sattunutta/ osoitteesta löytyy vuoden lopun blogikirjoitukseni Suomen Kiinteistölehden digilehdestä. Lisäksi www.kylaniemi.fi > blogit > Timo Multanen sisältää viime viikonvaihteelta uuden tekstin.

Lappeenrannan Kerho Oy:n hallitus kokoontui maanantaina 15.1.2018 uuden vuoden ensimmäiseen kokoukseensa. Yksi merkittävä asia oli todeta että ponnistelut ja työ yhdessä Lappeenrannan Upseerikerho ry:n kanssa tuotti loppuvuodesta 2017 hedelmää, kun Lappeenrannan kaupunki päätti ostaa Lappeenrannan Upseerikerhon kiinteistön ja sittemmin lahjoittaa sen Lappeenrannan Upseerikerholle. Tässä yhteydessä haluan kiittää molempien yhteisöjen prosessissa mukana olleita ja vaikuttaneita henkilöitä, samoin kuin Lappeenrannan kaupungin niin virkamies- kuin poliittista johtoa, hedelmällisestä asioiden maaliin viennistä. Samassa yhteydessä täytyy myös muistuttaa, että tämän hyvän saavutetun etapin jälkeen työt vasta alkavat, ja siinä Lappeenrannan Upseerikerholla on erityinen vastuu tulevaisuutta tehtäessä.

Lappeenrannan Kerho omalta osaltaan hyväksyi hallituksen kokouksessaan vuokrasopimuksen allekirjoittamisen Lappeenrannan Upseerikerhon kanssa, mikä merkitsee käytännössä sitä että Kerhomme toimii Upseerikerhon tiloissa tästä eteenkin päin. Käytännön järjestelyistä saa lisätietoja kerhomestarilta.

Hallituksen kokouksessa hyväksyttiin ja allekirjoitettiin myös Lappeenrannan Kerho Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 2017, mikä nyt siirtyy tilintarkastajalle, ja tulee käsittelyyn yhtiökokouksessa maanantaina 26.2. Lukuisia muitakin asioita käsiteltiin, lähtien aina kolmen uuden kerhoveljen hyväksymisestä ensimmäisessä käsittelyssä, työn alla olevaan strategiaan saakka.

Perjantaina 2. helmikuuta kokoonnumme perinteiseen Pyöreät Vuodet juhlaamme Upseerikerholla, juhlimaan vuonna 2017 tasavuosia täyttäneitä kerhoveljiämme. Kerhon hallitus linjasi tämän juhlan siten, että myös avecit ovat tervetulleita juhlaan, nyt ja seuraavinakin vuosina. Toivottavasti tapaamme Pyöreät Vuodet juhlassamme mahdollisimman monen kerhoveljen kanssa, niin juhlittavien kuin heidän juhlaansa juhlistavien, useiden avecien kera.

Todettakoon lopuksi että Upseerikerhon ravintolassa on tapahtunut ja tapahtuu muutoksia. Ravintolatoiminnasta vastaa Lappeenrannan Upseerikerho ry, joka tiedottanee noista muutoksista, jotka ensi askelilla uuden ravintolapäällikön johdolla ovat osoittautumassa varsin myönteisiksi. Uusi ravintolapäällikkö kävi esittäytymässä Lappeenrannan Kerhon hallitukselle, joka totesi että asenne ja toimintatapa lupaavat hyvää.

Näissä merkeissä olemme käynnistäneet Kerhovuoden 2018, jonka ensimmäisen kuukauden lopussa kerhomestari-toimitusjohtaja Pentti Peltomäki antaa kapulan uudelle kerhomestari-toimitusjohtaja Antti Rinkiselle, joka virallisesti aloittaa tehtävässä 1.2. Pentti Peltomäki kuitenkin vastaa vielä Pyöreät Vuodet 2018 juhlastamme. Muutenkaan Pentti ei mihinkään häviä, vaan tulee varmastikin olemaan tuttu hahmo Kerhon merkeissä jatkossakin. 

Tuomaan päivää juhlittiin 160 kerhoveljen voimin (39.)

Jope Ruonansuu illan pääesiintyjänä onnistui jälleen hyvin.

Suomen itsenäisyys 100-vuotisjuhlavuoden Tuomaan päivän juhla Lappeenrannan Kerhon 160 kerhoveljen voimin vietettiin hienoissa merkeissä 21.12. Talvipäivänseisaus oli osa Tuomaan päivää, kun Kerhon puitteissa juhlittiin jo 60. kertaa kyseisissä merkeissä. Glögi ja Markku Pullin Loitsu kuuluivat yhteen, jonka jälkeen lausuin itse tervehdyssanat, ja sitten jo Karjalan Lauluveikot kvartetin voimin pitivät huolta musiikista.

Lipeäkala aloitti ruokailun, jota seurasi Ismo Talkan kinkkupuhe, jonka jälkeen käytiin kinkun kimppuun. Illan pääesiintyjänä oli Jope Ruonansuu, saaden hymyhuulet väräjämään. Ilta jatkui kahvin ja avecin merkeissä. Seurustelun sorinasta ja äänestä saattoi päätellä on veljillä oli mukavaa. Myös baari oli ahkerassa käytössä. Kiva ilta, joka päätti kerhovuoden, kun samalla siirryttiin jouluun ja sitä seuraavaan uuteen vuoteen.

Kaikille kerhoveljille perheineen ja läheisineen toivotan oikein Rauhallista Joulua ja Onnellista sekä Mnestyksellistä Uutta Vuotta 2018!

Hallituksen päätöksiä ja tapaamisiin Tuomaan päivän juhlassa 21.12.! (38.)

150-vuotias Marsalkka Mannerheim (kerhoveli Timo Närhinsalo) ja Kerhon puheenjohtaja Timo Multanen kuvattuna 17.11. Lahdessa Grand Dinerillä.

Lappeenrannan Kerhon suurin vuotuinen juhla eli Tuomaan päivän juhla lähestyy. Torstain 21.12. iltajuhlaamme on ilmoittautunut jo yli 150 kerhoveljeä. Luku on vielä viime päivinä ollut kasvussa. Mattimyöhäisten kannattaa olla pikaisesti yhteydessä kerhomestari Pentti Peltomäkeen.

Lappeenrannan Kerhon hallitus kokoontui maanantaina 11.12. ja käsitteli tärkeitä asioita,  joista tuon tässä yhteydessä muutamia esiin:

- Upseerikerhon kiinteistö siirtyy vuodenvaihteen myötä Senaatti kiinteistöiltä Lappeenrannan kaupungin omistukseen. Tätä voimme tervehtiä tyytyväisyydellä. Maasotakoulu on kauppaan liittyen kirjallisesti irtisanonut kaikki kiinteistön nykyiset vuokrasopimukset, mukaan lukien Lappeenrannan Kerhon vastaavan. Tämä on luonnollinen tekninen menettely. Paraikaa Lappeenrannan Upseerikerho ry:n johdolla selvitetään jatkoa kaupungin kanssa. Lappeenrannan Kerho on ajan tasalla asioiden etenemisestä ja omaa hyvät yhteistyösuhteet molempiin edellä mainittuihin osapuoliin.

- Lappeenrannan Upseerikerho ry:n puheenjohtaja vaihtuu myös vuodenvaihteessa nykyisen puheenjohtaja Ilkka Kempin jättäessä tehtävän ja Hannu Hyppösen aloittaessa siinä 1.1.2018 alkaen.

- Lappeenrannan Kerhon hallitus hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä kolme ja toisessa (lopullinen) käsittelyssä viisi uutta jäsentä.

- Kerhomestari/toimitusjohtaja vaihtuu
 
Merkittävä asia on myös se, että parikymmentä vuotta ansiokasta työtä Lappeenrannan Kerhon kerhomestari/toimitusjohtajana tehnyt Pentti Peltomäki jättää tehtävänsä 31.1.2018. Hän on jo aikaisemmin ilmaissut halukkuuntensa kyseisenlaiseen järjestelyyn, jota on yhdessä rakennettu kulumassa olevan vuoden aikana. Pentti vastaa, ja haluaakin vastata, vielä vuoden 2017 Tuomaan päivän juhlan järjestelyistä, samoin kuin Pyöreät Vuodet juhlasta 2.2.2018. Uutena kerhomestari/toimitusjohtajana aloittaa 1.2.2018 Antti Rinkinen. Hän on tällä hetkellä myös Lappeenrannan Kerhon hallituksen jäsen. Kerhomestari/toimitusjohtajat tulevat ajastaan tiedottamaan asiasta tarkemmin, hyvässä yhteistyössä.

- Strategia on ollut työn alla koko vuoden strategiatyöryhmän voimin, ja hallitus kävi siitä keskustelua. Strategia on jo loppusuoralla ja 15.1.18 kokouksessaan hallitus tulee vielä keskittymään siihen loppuviilauksen merkeissä.

- Lappeenrannan Kerho Oy:n yhtiökokous tullaan pitämään maanantaina 26.2.2018. Sitä ennen juhlitaan Pyöreät Vuodet juhlaa 2.2. Pitkä lounas on osoittautunut mielenkiintoiseksi nyt kolmen järjestykerran myötä. Seuraavan kerran pitkä lounas mielenkiintoisen aiheen merkeissä nautitaan 20.4.2018. Osanottajamäärä on rajattu. Lisätietoja saa kerhoveli Timo Hirvoselta. Edellä olevia ajankohtia kannattaa merkitä jo tässä vaiheessa ylös kalenteriin.

Tapaamisiin 21.12. Tuomaan päivän juhlassa!

Tapahtumien ja asiantuntijaluennon kautta Tuomaan päivän juhlaan (37.)

Kerho elää aktiivista syyskautta Tuomaan päivän juhlan 21.12. lähestyessä.

Lappeenrannan Kerho elää jälleen aktiivista syksyn vaihetta, joka pian joulukuulle siirtymisen myötä aloittaa talven ensimmäisen kolmesta kuukaudesta.

Vastikään Lappeenrannan Kerhon biljardijoukkue osallistui YT-klubien seniorien kaisan SM-kisoihin Rovaniemellä. Joukkueessa olivat mukana Kari Hyrkkänen, Jarmo Inkinen, Jaakko Kosonen ja Jarmo Inkinen.

Järjestyksessään kolmas pitkä lounas on vietetty. Valokeilassa olivat tällä kertaa presidentti Mauno Koivisto ja Lauri Törni. Kerhoveli Timo Hirvosen johdolla pitkät lounaat ovat muodostuneet mielenkiintoisiksi kokemuksiksi.

Skruuviakatemia järjestettiin Lappeenrannassa 18.-19.11. joka tarjosi mahdollisuuden oppia perinteikästä korttipeli skruuvia. Sitä ovat pelanneet niin Minna Canth kuin Arvo Ylppökin. Nykyään sitä pelataan useammassa YT-klubissa Helsingistä lähtien, josta akaemian rehtori ja lehtoritkin tulivat Lappeenrantaan.

Torstaina 30.11. kyberturvallisuuden suomalainen ja samalla kansainvälinen kova nimi Aapo Cederberg luennoi kello 17:00. Paikkana on poikkeuksellisesti tilapäällekkäisyyksistä johtuen Lappeenrannan kaupungintalon valtuustosali. Kannattaa ehdottomasti tulla kuuntelemaan noin 45 minuutin pituista esitystä. Lappeenrannan Kerhon kanssa tilaisuuden järjestäjinä ovat Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen Tuki ja Lappeenrannan Paasikivi-seura.

Kerhon suurin vuotuinen juhla eli Tuomaan päivän juhla lähestyy. Joka vuosi päivä on 21.12. Illalla Upseerikerho täyttyy. Kannattaa ehdottomasti ilmoittautua jo nyt, sillä kerhomestarilta saatujen tietojen mukaan määrä on kasvanut voimakkaasti.

Kaikista tilaisuuksista saa lisätietoa niin Kerhon nettisivuilta kuin kerhomestariltakin.

                                                                              ***

Lappeenrannan Kerhon hallitus seuraa kiinteässä yhteistyössä Lappeenrannan Upseerikerhon kanssa Upseerikerhon tilakysymyksen ratkaisua. Asia on edelleen tätä kirjoitettaessa avoinna ja työn alla.

Lisäksi Lappeenrannan Kerhon hallitus työstää Kerhon uutta strategiaa.

Kerhoveljemme Ismo "Ipi" Lensu on poissa - in memoriam

Kerhoveljemme Ismo Lensu on siirtynyt tuonpuoleiseen.

Kerhoveljemme ja monivuotinen Kerhon hallituksen jäsen, biljardimestari, Ismo "Ipi" Lensu on poissa. Ismo kuoli tiistaina 31.10. pöydän ääreen, äkilliseen sairaskohtaukseen. Päivää Ismo oli viettänyt lastenlasten seurassa. Kalan savustuksen jälkeen Ismo tuupertui keittiön pöydän ääreen. Edellisenä viikonloppuna kerhomestarimme Pentti Peltomäki vielä tapasi Ismon, tämän tuodessa  arvostettuja perunoitaan joita kasvatti Lemillä.

Lemin suuri mies, mukava ja arvostettu kerhoveljemme, on näin siirtynyt enkelien laulukuoroon saappaat jalassa.

Ismo toimi vuosia myös Suomen Biljardiliiton hallituksessa, samoin kuin liiton kurinpitopäällikkönä. "Ipi" oli kantavia voimia lappeenrantalaiselle biljardille.

Ismo Lensun siunaustilaisuus pidettiin lauantaina 11.11. Lemin kirkossa. Kerhomestari Pentti Peltomäki yhdessä Ari Puontin kanssa laskivat Lappeenrannan Kerhon kukkalaitteen Ismon muistoa kunnoittaen. Me kerhoveljet yhdymme suruun.

Unto Hämäläinen veti Upseerikerhon salin täyteen (35.)

Politiikan toimittaja Unto Hämäläinen esiintyy, ja etualalla Lappeenrannan Kerhon puheenjohtaja Timo Multanen, Lappeenrannan Paasikivi-seuran puheenjohtaja Seppo Miettinen ja Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen kuuntelevat tarkkaavaisina.

Politiikan toimittaja Unto Hämäläinen veti Lappeenrannan Upseerikerhon salin täyteen tiistaina 24.10. alustaessaan aiheesta "Mitä ennen EU-kansanäänestystä pelättiin ja kuinkas sitten kävikään?"

Unto Hämäläinen on itseoikeutetusti tänän päivänä Suomen politiikan toimittajien aatelia. Hän on vuonna 1953 Viitasaarella syntynyt, ja nuoruudessaan opiskellut sosionomiksi ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Vuosina 1984-1986 Hämäläinen toimi Aamulehden eduskuntatoimittajana ja 1986-2001 Helsingin Sanomien politiikan toimituksessa. Hän oli toimituksen esimies 1994-2001. Vuonna 2001 hän aloitti Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen toimittajana. Hän jäi eläkkeelle 1. maaliskuuta 2017 alkaen. Meidän onneksemme Hämäläinen kirjoittaa edelleen ja hänen ääntään kuullaan myös aika ajoin radiossa ja televisiossa asiantuntijana.

Hämäläinen oli vuosina 1989-1991 Politiikan toimittajat ry:n puheenjohtaja ja hän sai Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon vuonna 2008. Hän sai myös Sanomalehtien liiton Paras juttu -kilpailun ensimmäisen palkinnon 2008. Hän on kirjoittanut useita julkaisuja. Lisäksi Hämäläinen kirjoitti useita vuosia kuuluisaksi tullutta Perässähiihtäjä -blogia.

Lappeenrannan Kerhon yhdessä Lappeenrannan Paasikivi-seuran kanssa järjestämä tilaisuus omasi luento-osuuden jälkeen aktiivisen, vilkkaan ja monipuolisen keskustelun.

Viedessäni vierailevaa luennoitsijaa Helsinkiin lähtevälle junalle, hän totesi minulle: "erinomainen tilaisuus". Tähän ilmaukseen oli itsenikin helppo yhtyä.

Unto Hämäläinen ti 24.10. kello 18.30: Mitä ennen EU-kansanäänestystä pelättiin ja kuinkas sitten kävi? (34.)

Lasse Lehtisen kirjoittama "Väinö Tanner - itsenäisen Suomen mies" on lukemisen arvoinen elämäkerta.

Tulevana tiistaina 24.10. joka on myös YK:n päivä kannattaa kello 18:30 olla Upseerikerhon salissa kuuntelemassa kun suomalaiseen politiikkaan erikoistunut toimittaja Unto Hämäläinen luennoi aiheesta "Mitä ennen EU-kansanäänestystä pelättiin ja kuinkas sitten kävikään?" Kyseessä on Lappeenrannan Kerhon ja Lappeenrannan Paasikivi-seuran yhdessä järjestämä Suomi 100 vuotta luentosarjan toinen luento. Ensimmäisen piti Helsingin Sanomien ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski, vetäen Upseerikerhon salin täyteen. Saman toistumista odoteaan nyt kun estradille astuu Unto Hämäläinen.

Hämäläinen on ollut Aamulehden eduskuntatoimittajana 1984-1986 ja Helsingin Sanomien politiikan toimituksessa 1986-2001. Hän oli politiikan toimituksen esimies 1994-2001. Vuonna 2001 hän aloitti Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen toimittajana. Eläkkeelle hän jäi 1. maaliskuuta 2017 alkaen.

Hämäläinen kirjoittaa edelleen Helsingin Sanomiin, ja on viime aikoina kirjoittanut myös useita kirja-arvosteluja, viimeksi (HS 19.10.) Timo Vihavainen, Ohto Manninen, Kimmo Rentola, Sergei Zuravljov voimin kirjoitetun "Varjo Suomen yllä - Stalinin salaiset dokumentit" (Docendo 2017, 506 s) osalta, ja tätä ennen esimerkiksi (HS 5.9.) Lasse Lehtisen elämäkertakirjan "Väinö Tanner - itsenäisen Suomen mies" (Otava 2017, 880 s.) ja Pekka Perttulan "Äidin poika - V.J. Sukselainen hyvinvointiyhteiskunnan rakentajana" (Edita 2017, 487 sivua) arvostelut.

                                                                                           ***

Osaltaan viimeksi mainittujen johdosta itsekin vastikään luin tuon Väinö Tannerin elämäkerran, jota voin suositella kaikille maamme historiasta kiinnostuneille. Aihe ja henkilö ovat sen ansainneet. Ja myös oma yleissivistyksemme.

                                                                                           ***

Tapaamisiin tiistai-iltana Upseerikerholla Unto Hämäläistä kuuntelemassa (tilaisuuteen on vapaa pääsy)!

Heikki Aittokoski veti Upseerikerhon salin täyteen (33.)

Heikki Aittokosken "Kuolemantanssi - Askeleita nationalismin Euroopasssa" on lukemisen arvoinen kirja.

Heikki Aittokoski, Helsingin Sanomien ulkomaantoimittaja avasi Lappeenrannan Kerhon yhteistyössä Lappeenrannan Paasikivi-seuran kanssa toteutettavan luentosarjan nationalismista Euroopassa torstaina 28.9. täpötäydelle Upseerikerhon salille.

Aittokoski on opiskellut poliittista historiaa Helsingin yliopistossa. Hän aloitti Helsingin Sanomissa vuonna 1995 työskennellen ensin kulttuuritoimituksessa. Aittokoski oli HS:n Berliinin kirjeenvaihtaja 1998-2001, ulkomaantoimituksen varaesimies 2002-2007 ja Brysselin kirjeenvaihtaja 2006. Vuosina 2007-2012 hän toimi ulkomaantoimituksen esimiehenä, minkä jälkeen hän palasi ulkomaantoimittajaksi. Vuosina 2014-2015 Aittokoskella oli Jone Nikulan kanssa HSTV:ssä keskusteluohjelma Nikula. Aittokoski ja maailma (NAM).

Vuonna 2014 Aittokoski sai Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon. Hän oli ehdolla myös Bonnierin vuoden 2014 journalisti-palkinnon saajaksi. Hänen teoksensa "Narrien laiva - Matka pieleen menneessä maailmassa" (2013) sai Lauri Jäntin säätiön kunniamaininnan vuonna 2014. Vuonna 2016 hänen teoksensa "Kuolemantanssi - Askeleita nationalismin Euroopassa" valittiin Tieto-Finlandian palkintoehdokkaaksi. Kuluvana vuonna 2017 Aittokoski sai tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon pitkäjänteisestä journalistisesta työstä.

45 minuutin luento oli hyvä. Kahvitauon jälkeen alkanut keskustelu- ja kyselyosuus oli myös aktiivinen. Luentosarja Suomi 100 itsenäisyyden juhlavuoden merkeissä alkoi näin ollen onnistuneesti, kuten yhdessä Lappeenrannan Paasikivi-seuran puheenjohtaja Seppo Miettisen kanssa saatoimme todeta tilaisuuden päätökseksi.

Tältä pohjalta on mielenkiintoista jatkaa YK:n päivänä 24.10. samaan kellonaikaan eli kello 18:30 samassa paikassa Upseerikerholla, kun seuraavan luennon tulee pitämään Helsingin Sanomista eläkkeelle kuluvana vuonna jäänyt, mutta aktiivisesti edelleen kirjoittava, Unto Hämäläinen saapuu vieraaksemme.

Mukava Kerhon rapujuhla 700 ravun voimin (32.)

Kerhon rapujuhla 2017 keräsi Upseerikerhon salin täyteen.

Lappeenrannan Kerhon rapujuhla 2017 pidettiin perjantaina 18.8. kello 19:00 alkaen Lappeenrannan Upseerikerholla. Länsä oli yli 80 kerhoveljeä parempine puolisoineen. Rapuja tuotiin kauniisti katettuihin pöytiin 700 yksilöä.

Tilaisuuden avaussanoissani totesin että vuosittainen rapujuhla on vuonna 1945 perustetun Lappeenrannan Kerhon yksi perinteisistä merkittävistä tapahtumista. Kerhon, jolla on yli 800 yksittäistä osakasta, jäsentä. Toin esiin myös, että omakohtaisesti kuluvana vuonna ravustuskauden käynnistyttyä 21.7. kello 12:00 olivat omat saaliit olleet poikkeuksetta olemattomat Suur-Saimaalla, kylmän alkukesän seurauksena. Rapujuhlien aikaan tilanne on jo korjaantunut.

Totesin myös että ravustus oli 1800-luvulla merkittävä tulonlähde, erityisesti Itä-Suomen talonpojille. Parhaimman vientibuumin aikaan pyynnissä oli tuhansia ihmisiä. 1880-luvun maakuntalehdistä on löytynyt mainintoja, että ravustaja saattoi ansaita jopa 20-25 markkaa yössä, kun rengin päiväpalkka oli tuolloin 1 markan 30 pennin ja 1 markan 50 pennin tuntumassa. Ravut vietiin elävinä Pietariin. Osa nautittiin siellä, osa vietiin eteen päin. Berliini oli 1880-luvulta lähtien Euroopan rapukaupan keskus, josta rapuja toimitettiin edelleen muun muassa Ranskan herkkupöytiin.

Rapujuhlien musiikista vastasi tasokkaasti soittaneet Esan Niiva saksofonissa, Jorma Nissilä bassossa, Jani Pola koskettimissa ja Mikko Taipale rummuissa, sekä jälkimmäisessä osiossa vielä heidän lisäkseen Tarja Käyhty laulusolistina.

Lappeenrannan Kerhon hallituksen jäsen Ali Saravirta viritti juhlaan kuuluvana myös puheen naisille.

Ravut asiaan kuuluvine juomineen sulivat juhlaväen suihin, ja niiden jälkeen syötiin vielä ylikypsää härän rintaa, ja päälle jälkiruoaksi oli tarjolla pieni suklaaleivos.

Ilta kului siivillä puolille öin, ja mukavaa oli. Siitä kaikille läsnä olleille suuri kiitos. Ihmiset tekevät juhlan. 

Kerhon Rapujuhla kutsuu. Golfissa on kisattu. Huippualustus tulossa. (31.)

Lappeenrannan Kerhon rapujuhla 2017 on perjantaina 18.8. Älä jätä mukavaa iltajuhlaa väliin.

Kesäloma on takana, mutta elokuinen kesä jatkuu. Töissä maanantaista 7.8. alkaen, aktiivisesti toimien. Kerho (Upseerikerho) on myös avoinna.

Mukava kesä. Kaksi hyvää ja erinomaisen mielenkiintoista kirjaakin tuli luettua. Yuval Noah Hararin "Sapiens. Ihmisen lyhyt historia" ja Heikki Aittokosken "Kuolemantanssi. Askeleita nationalismin Euroopassa". Ensimmäinen tajunnanlaajentajana, jälkimmäinen ymmärryksen syventäjänä.

                                                                         ***

Lappeenrannan Kerhon, Mikkelin Liikemiesseuran ja Savonlinnan Kauppaseuran kesken pelattiin Mikkelissä 21.7. golf-klpailu, jonka oman kerhomme joukkueenjohtaja Jyrki Koivuniemi totesi Mikkelin voittaneen ylivoimaisesti, hämmästyttävän hyvällä tuloksella. Pelipäivän sää oli ollut golfille melko sopiva. Sade oli uhkaillut, ja muutama pisarikin taivaalta saatu. Kenttä oli ollut hyvässä kunnossa ja järjestelyt toimineet hyvin. Mikkelin pisteet olivat 163. Oma Lappeenrannan Kerho sijoittui 139 pisteellä toiseksi ja Savonlinna kolmanneksi pisteiden ollessa 126.

Lappeenrannan Kerhoa Mikkelissä edustivat Harri Hartikainen, Pekka Hytti, Kari Hämäläinen, Jukka Kauppi, Jari Kauppinen, Jyrki Koivuniemi, Jaakko Kosonen, Pertti Kouvonen, Kari Liikkanen, Timo Pellikka, Matti Sakara Jukka Suninen ja Petteri Valkonen. Olimme liikkeellä hyvällä joukkueella.

                                                                         ***

Lappeenrannan Kerhon Rapujuhla 2017 lähestyy. Kera paremman puolison, ystävien tai yksin. Herkutellen, seurustellen, elämästä nauttien. Hyvää musiikkia kuunnellen. Tanssienkin. Ajankohta on perjantai 18.8. kello 19:00 alkaen ja päättyen kello 24:00 mennessä.

Kerhomestari Pentti Peltomäki ottaa vielä ilmoittautumisia vastaan, puhelin 040 570 5351 ja sähköposti lpr.kerho@pp.inet.fi

(jos ruoka-allergia sattuisi estämään rapujen nauttimisen voi kerhomestarin kanssa sopia vaihtoehtoisestakin ruokailusta)

Toivottavasti tapaamme mahdollisimman monen kerhoveljen, avec, kanssa rapujuhlassa. Se suuntaa meidät perinteisesti kohti kesän loppua ja syksyä. Koulujen alkamisen jälkeen.

                                                                         ***

Rapujuhlien jälkeen suosittelen kaikkia kerhoveljiä varaamaan kalenteriinsa torstaina 28.9. kello 18:00 eteen päin vähintään seuraavan tunnin, paikkana Upseerikerho. Silloin nimittäin Helsingin Sanomien ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski alustaa aiheesta "Nationalismin paluu - Euroopan vaaralliset askeleet". Kyseessä on sama henkilö jonka uusimman edellä mainitun kirjan luin itse kesälomani aikana. Olen varma että jokaiselle läsnä olevalle hänen alustuksensa tulee antamaan ajattelemisen aihetta, ja saa aikaan myös keskustelua. Kerho järjestää tilaisuuden yhteistyössä Lappeenrannan Paasikivi-seuran kanssa, ja tilaisuuteen on vapaa pääsy. Kyseessä on Kerhon ideoima kolmen luennon sarja nationalismista. Aihe joka on äärettömän ajankohtainen ja tärkeä. Seuraava alustaja aihealueelta on jo mutta julkaistaan myöhemmin, sen jälkeen kun ajankohta on päätetty.

                                                                         ***

Lappeenrannan Kerhon toiminta on kesän loppua ja tulevaa syksyä kohden aktivoitumassa. Näin tuleekin olla. Ole mukana kehittämässä ja rakentamassa kerhoveljeyttä, kohti parempaa maailmaan ja elinympäristöämme. Me jokainen voimme vaikuttaa.

Kerhon 2017 golf-mestaruus ratkesi, juhannus edessä ja kesälaitumet (30.)

Lappeenrannan Kerhon vuoden 2017 golf-mestaruuskilpailun 19.7. voittanut Jukka Suninen oikealla ja kolmanneksi sijoittunut Jukka-Pekka Koskinen vasemmalla. Heidän välissään Kerhon taloudenhoitaja Timo Pellikka.

Maanantaina 19.6. pelattiin Lappeenrannan Kerhon vuoden 2017 golf-mestaruuskilpailut Viipurin Golf ry:n Etelä-Saimaan golfkentällä. Miesten sarjan voitti Jukka Suninen, hänen voittonsa ollessa jo kolmas kerta kilpailujen historiassa. Toiseksi sijoittui Ari Kuparinen ja kolmanneksi Jukka-Pekka Koskinen. Naistensarjan voitti Ulla Vartiainen, Raija Pitkäsen sijoittuessa toiseksi ja Arja Vilhun kolmanneksi. Onnittelut voittajille ja kaikille kilpailuun osallistuneille!

                                                                            ***

Olin Zürichissä, kahdeksan miljoonaisen Sveitsin suurimmassa kaupungissa touko-kesäkuun vaihteessa, jossa myös ylitin yhden vuosikymmenen kilometripaalun omassa elämässäni. Vuodet tuntuvat vilisevän silmissä. Zürich on yksi maailman vauraimmista kaupungeista, mutta myös mukava, rento ja toimiva.

Työtä, työtä ja työtä ovat arkipäivät. Kuitenkin mielenkiintoista ja haasteellista sellaista. Se on tärkeä asia.
Kotona terassikalusteet saatiin vasta eilen paikoilleen ja loma-asunnolla jota myös kesämökiksi kutsutaan saatiin menneenä viikonloppuna aherrus, erityisesti puolisoni toimesta, siihen malliin että voimme sukeltaa kesään. Kaikki vie oman aikansa.

Kevään ja kesän varaventtiili ovat olleet kirjat, joita olen sentään saanut aina jossakin välissä luetuksi useita, hyvinkin erilaisista aiheista.

Viime viikolla olin vieraana pietarilaisen ystäväni kesämökillä, datsalla, nelisenkymmentä kilometriä Viipurista Scandinavia moottoritietä Pietariin päin. Oli kiva nähdä miten naapurimaamme datsa-elämää vietetään. Siinä on myös isommalla näkökulmalla katsoen paljon samankaltaisuutta suomalaisen mökkielämän kanssa. Ja samantyyppisiä ovat puheenaiheetkin, hyvine keskusteluineen ystävien kesken.

                                                                            ***

Elämme juhannusviikkoa ja keskikesän suurin juhlamme on edessä. Nautitaan siitä täysin siemauksin. Samalla juhannus aloittaa monilla lomakauden. Itselläni se alkaa tosin vasta heinäkuun alusta.

Kerhon puheenjohtajan blogi jää kuitenkin tämän kirjoituksen myötä kesätauolle, ja palaa kuvaan kun syksy alkaa aikanaan lähestyä.

Toivotan teille kaikille hyvää juhannusta ja mukavaa, erinomaista kesää!

                                                                            ***

Toivottavasti tapaamme runsain joukoin Kerhon vuotuisilla ja samalla perinteisillä rapujuhlilla (avec) perjantaina 18.8.!

Pietarissa ja Kronstadtissa, Kerhon strategiasta ja Kerhon rapujuhlat kalenteriin ylös (29.)

Vuonna 2016 rapujuhlat risteiltiin. Tänä vuonna ollaan Upseerikerholla. Perjantai 18.8. kannattaa varata jo nyt kalenteriin.

Vihkoinkin olemme eläneet ja kokeneet jälleen kesäisiä päiviä. Luonto on samalla alkanut viheriöimään. Kesä on käsillä, ja kesäkuu "virallisena" kesäkuukautena kynnyksellä. Se hymyilyttää. Vaikka surettavaakin on konkreettisesti esillä - Manchesterin murhenäytelmä. Periksi ei kuitenkaan saa antaa. Huomenna eli Helatorstaina presidenttimme Mauno Koivisto saatetaan valtiollisin hautajaisin Hietaniemen hautausmaalla maan lepoon.

Itse olin 17.-21.5. Pietarissa nuo mainitut viisi päivää (tuolloin ne kesäpäivät alkoivat näillä leveysasteilla). 12th REIM Group St. Petersburg Badminton & Real Estate Seminar Invitational 2017 onnistui nyt kahdennentoista kerran kolmipäiväisenä tapahtumana loistavasti. Ensimmäisen päivän sulkapalloturnauksessa pääsin pronssiotteluun saakka, mutta minulle kävi samoin kuin Suomelle jääkiekon MM-kisoissa. Sijoituin neljänneksi. Toisen päivän mielenkiintoisen yritysvierailun jälkeen tutustuimme Kronstadtiin ja sen historiaan, erinomaisen oppaan johdolla. Itsekin ensimmäistä kertaa. Yllätyin siitä, miten mielenkiintoisesta kohteesta oli kysymys. Viimeisen päivän joki- ja kanavaristeilymme toi Pietaria kauniisti esille auringonpaisteessa.

Tapahtumamme jälkeen ohjelmaan kuului ystävien tapaamista, ja 80-vuotissyntymäpäivillä käynti noin 20 hengen tilaisuudessa, jossa vieraita oli aina Atlantin takaa saakka. Päivänsankari oli kuin nuori poika, myös kunnoltaan. Ikä on suhteellinen käsite, saatoin todeta. Sunnuntaina tapahtui loppuun myydyssä Allegro-junassa paluu Suomeen.

                                                                              ***

Ennen Pietarin matkaa tiistaina 16.5. Lappeenrannan Kerhon hallitus kokoontui yhden ainoa asian ympärille, joka on Kerhon uusi strategia. Hyvä, keskusteleva, rakentava kokous. Se lupaa hyvää jatkoa ajatellen.

                                                                              ***

Kesä merkitsee Kerhon osalla myös kesälaidunta. Toki kesään kuuluu esimerkiksi Kerhon golf-kisa, johon kannattaa tietysti osallistua.

Jo tässä vaiheessa kannattaa varata kalenteriin, ennen mainitulle kesälaitumelle siirtymistä, Lappeenrannan Kerhon rapujuhla mallia 2017. Se tapahtuu tällä kertaa Upseerikerholla. Kyseessä on avec-tapahtuma ja ajankohta on perjantai 18.8. (kello 19:00).

                                                                              ***

Toivotan teille kaikille kerhoveljille hyvää edessä olevaa Helatorstaita, sekä alkavaa kesää!

Pitkä lounas presidentti Kekkosen merkeissä (28.)

Timo Hirvonen kertoo presidentti Kekkosesta pitkän lounaan merkeissä. Kuuntelemassa vasemmalta lukien Veli-Matti Virolainen, Timo Multanen, Pekka Porali, Simo Hammo, Kari Korpela ja Kai Könönen.

Perjantaina 12.5. kerhoveli Timo Hirvosen ideoimana ja vetämänä vietettiin järjestyksessään toista Lappeenrannan Kerhon pitkää lounasta Upseerikerholla, lähemmäs kahdenkymmenen osanottajan voimin. Teemana oli tällä kertaa presidentti Urho Kekkonen. Dry vodkalla lähdettiin liikkeelle ja mielenkiintoisella tietopaketilla. Kello oli tuolloin iltapäivän alkumetreillä eli kello 13.00. Lounas koostui alkuun tarjotusta siikatartarista. Poronkäristys perunasoseen, puolukkasurvoksen ja suolakurkun kanssa muodosti pääruoan, jonka seurana tarjottiin rieskaa sekä kirnuvoita. Marjakimara hunajakermavaahdolla toimitti jälkiruoan roolia. Kahvi/tee konjakin kera seurasi. Varsinaisena ruokajuomana olivat valko- ja punaviinit, sekä tietysti vesi. Yli kaksituntisen lounaan aikana ja sen jälkeen uppouduttiin presidentti Kekkosen aikaan, tapoihin, toimintaan. Keskustelu soljui sivistyneesti ja jokainen sai oman vuoronsa osallistua.

Keskusteltavaa olikin siinä määrin että suunniteltu biljardin peluukin jätettiin väliin, ennen kuin Upseerikerhon sauna kutsui pitkän lounaan osanottajia. Ja keskustelut jatkuivat.

Iltapalan aika oli noin kello 20.00 ja se sisälsi savukirjolohta, tilliä, suolakurkkua, ruisleipää ja kirnuvoita.

Myös Upseerikerhon baaria käytettiin, kuten pitkään lounaaseen kuuluukin.

Oli ilo olla mukana, ja nyt voidaan mielenkiinnolla jo odottaa missä merkeissä kolmatta pitkää lounasta tullaan Lappeenrannan Kerholla viettämään. Ensimmäinen pitkä lounashan toteutettiin marsalkka Mannerheimin tapaan.

                                                                                ***

"Missä olit silloin" kysytään joskus sellaisissa yhteyksissä kun jotakin merkittävää on tapahtunut. Nyt samana iltana Lappeenrannan Kerhon toisen pitkän lounaan kanssa Kekkosta presidentin tehtävässä seurannut Mauno Koivisto nukkui pois 93 vuoden iässä. Vuonna 1923 syntynyt Koivisto toimi arvostettuna tasavallan presidenttinä kaksi kuusivuotiskautta eli vuodet 1982-1994, jolloin hän jäi elääkkeelle, vaikka olisi voinut asettua ehdolle kolmannelle kaudelle. Koivisto kirjoitti eläkkeellä muistelmansa ja useita muita teoksia. Koivisto oli järjestyksessään itsenäisen Suomen 9. presidentti ja hän sai kannatusta yli puoluerajojen. Koiviston aikakaudella Suomi siirtyi selkeästi parlamentarismin ja hänen toiselle toimikaudelleen ajoittuivat niin Neuvostoliiton luhistuminen kuin hänen päätöksensä, että Suomi hakee Euroopan unionin jäsenyyttä.

Vaalien keskellä Ranskassa ja Iso-Britanniassa (27.)

Vapunajan kauneutta Ranskan Rivieralla

Olin vastaanottamassa vappua Ranskassa. Samalla seurasin Ranskalle ja koko Euroopalle tärkeän presidentinvaalin toisen kierroksen etenemistä. Ranskan Rivieralla puolestaan tapasin siellä asuvan kansainvälisen globaalisti toimivan kiinteistöalan FIABCI järjestön (www.fiabci.org) World Presidentin, joka on hyvä ystäväni jo vuosien takaa. FIABCI tekee myös merkittävää yhteistyötä YK:n kanssa. Ajankohtaisista keskustelunaiheista meillä ei ollut pulaa. Ja ystävien kanssa niistä voi keskustella syvällisesti. Puolisomme tulivat myös hyvin toimeen ja heillä oli myös asioita ammennettavanaan.

Ranskasta lensimme suoraan Iso-Britanniaan. Siellä (Englanti, Skotlanti ja Wales) olivat menossa paikallisvaalit, ja niitäkin pääsin seuraamaan, myös tulosten osalta. "Motown The Musical" West Endin teatterissa Lontoossa kajautti mielentajuntaani jäävästi Marvin Gayen kappaleen "What´s Going On", joka soi vieläkin mielessäni. Lontoossa asuvan myös pitkäaikaisen ystäväni kanssa totesimmekin kyseisen laulun sanojen mukaisesti: mihin maailma oikein on menossa? Hänen kanssaan pääsin jatkamaan keskusteluja brexitistä Euroopan Unioniin (hän totesi että brexit tulee olemaan Iso-Britannialle huono asia pitemmällä tähtäimellä, samoin kuin on EU:lle, mutta kuten totesimme "populismi" huiputtaa ihmisiä). Kun hän totesi että maailman pörssien kilpailu käydään Lontoon, New Yorkin ja Singaporen välillä, avasi tämä mittakaavaani. Mieleeni tuli meidän Saimaan rannoilla olevien kaupunkien keskinäinen kilpailu, kun Saimaa on kuitenkin se olennainen asia.

Vierailimme myös kuuluisassa Oxfordin yliopistokaupungissa, jossa omalla tavallaan törmää myös Harry Potteriin, ylikomisarioihin eli Morseen ja Lewisiin, Liisan ihmemaassa, Tolkieniin. Cotswoldsin idylliset ja kauniit maalaismaisemat kylineen jäivät mieliimme. Samoin kuin William Shakespearen syntymäkaupunki Stratford-upon-Avonin, jonne hänet nimenomaisesta omasta vaatimukseen on myös haudattu, hyvinkin mukavaksi pikkukaupungiksi.

Paluulennolla Lontoosta Helsinkiin luin loppuun Arto Mustajoen, eläkkeelle jääneen Helsingin yliopiston vararehtorin ja Venäjän kielen sekä kirjallisuuden professorin uusimman kirjan "Myrsky vodkalasissa. Kirjoituksia Suomesta, Venäjästä ja elämästä." (Gaudeamus 2016, 264 sivua). Kertakaikkisen hyvää tekstiä ja juttua. Mieleeni jäi yksi jokaisen oman elämän yksi merkittävimmistä valinnoista positiivisuuden ja katkeruuden välillä.

Näiltä pohjilta koin jotenkin vastuuta Lappeenrannan Kerhon puheenjohtajana, ajatellen panosta mikä pitäisi antaa omalta pieneltä osaltani oikean perinteen, keskustelun, toisten kunnioittamisen, hyvien tapojen, kehityksen, ymmärtämisen, sivistyksen eteen, positiivisessa hengessä ja sitä kehittäen.

Kerhon hallitus vastuutti jäsenensä (26.)

6.-7.4. Lappeenrannassa olivat kevätmarkkinat kauppatorilla.

Lappeenrannan Kerho Oy:n hallitus kokoontui maanantaina 3.4. Kokouksessa vastuutettiin kaikki hallituksen jäsenet seuraavasti:

Talous- ja hallintotoimikuntaa johtaa Tuomo Räsänen jäseninään Kerhon taloudenhoitaja Timo Pellikka ja Ossi Vilhu.

Jäsentoimikunnasta vastaa Jukka Sirkiä.

Ohjelmatoimikunnan osalta vastuuhenkilö on Kari Veijalainen. Ohjelmatoimikunnan vastuualueeseen kuuluvat harrastustoiminta (biljardi, golf, matkailu ja skruuvi) ja kulttuuritoiminnot.

Viestintä- ja IT-toimikunnan nuijan varressa on Antti Rinkinen.

Merkittävimpien kerhotapahtumien osalta pyöreistä vuosista vastaa Mikko Nikkinen, rapujuhlista Ali Saravirta ja Tuomaan päivistä molemmat yhdessä.

Strategiatyöryhmää vetää Veli-Matti Virolainen, jäseninään Timo Multanen, Antti Rinkinen, Tuomo Räsänen ja Ossi Vilhu.

Yhteiskuntasuhteet ovat puolestaan Jukka Kopran fokuksessa.

Yleisjohtaminen kuuluu hallituksen puheenjohtanaja Timo Multaselle.

Kerhon operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja-kerhomestari Pentti Peltomäki.

Tiistaina 4.4. kannattaa suunnata yliopistolle kuuntelemaan esitelmää, ja muutakin (25.)

Viikonvaihteessa aika vaihtuu kesäaikaan, kun samalla siirrymme keskimmäiseen kevään kuukausista. Maaliskuu on antanut myös talven lumoa. Kuva Kyläniemen vesiltä.

Lappeenrannan Kerhon kiinteistötyöryhmä kokoontui maanantaina 20.3. puheenjohtajansa Risto Kiljusen johdolla. Paikalla oli myös Lappeenrannan Upseerikerhon puheenjohtaja Ilkka Kemppi yhdessä strategiatyötä vetävän Hannu Hyppösen kanssa. Kokouksessa Pekka Salla Insinööritoimisto Granlundilta kävi lävitse heiltä tilatun Upseerikerhon kiinteistön kuntotutkimuksen. Lisäksi linjattiin miten Lappeenrannan Upseerikerho kärkenä selvittää Upseerikerhon kiinteistön jatkokäyttämisen mahdollisuuksia mahdollisine omistusratkaisuineen.

Kiinteistötyöryhmä hyvässä yhteistyössä Lappeenrannan Upseerikerhon kanssa linjasi Kerhon tulokulman Upseerikerhon kiinteistöön nähden. Kyseinen yhteenveto on seuraavaksi käsittelyssä Lappeenrannan Kerhon seuraavassa hallituksen kokouksessa 3.4.

                                                                            ***

Lappeenrannan Kerho yhdessä Etelä-Karjalan Maanpuolustuksen tuen, Lappeenrannan Paasikivi-seuran ja paikallisten Rotary-klubie kanssa yhdessä järjestävät varmasti mielenkiintoisen esitelmätilaisuuden tulevana tiistaina 4.4. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Viipuri-salissa kello 17:00-18:00. Alustajana on aiheensa ehdotonta huippua oleva asiantuntija, toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setelä ja aiheena on "Kyberturvallisuus".

Tätä tilaisuutta ei kannata jättää käyttämättä.

                                                                            ***

Lappeenrannan Kerhon ohjelma kuluvalle vuodelle 2017 on jo nyt varsin monipuolinen, ja sitä kannattaa seurata. Lisätietoja saa aina vaikka kerhomestari-toimitusjohtaja Pentti Peltomäeltä.

Tänä iltana eli torstaina 23.3. kello 18:30 Upseerikerholla on Klaus Pelkosen uusintaluento "Kaupunkikuva muuttuu - Raastuvankatu". Niiden jotka eivät viimeksi ääriään myöten olevassa salissa olleet mahdollisuuksien rajoissa luentoa kuuntelemaan, kannattaa suunnata Upseerikerholle.

Vappulounas 1.5., pitkälounas 12.5. (aiheena tällä kertaa "Kekkonen - ruoka ja naiset"), savusauna 19.5. ovat varmasti huomionarvoisia poimintoja ohjelmasta. Kerhon golf-kisa 19.6. Tuosassa (järjestelyvastuussa Pekka Hytti) kannattaa golfareiden jo nyt piirtää kalentereihinsa. Sama koskee 18.8. Lappeenrannan Kerhon rapujuhlaa (avec), jota vietetään tänä vuonna Upseerikerholla.

                                                                            ***

Kerhoveljille aurinkoisena perjantaina hyvää viikonloppua toivottaen!

Lappeenrannan Kerhon yhtiökokous 13.3.2017 (24.)

Lappeenrannan Kerhon yhtiökokous 13.3. kuuntelee toimitusjohtaja-kerhomestari Pentti Peltomäen esitystä. Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi Reijo Lappalainen ja sihteerinä Tero Tuomainen.

Lappeenrannan Kerho Oy:n yhtiökokous pidettiin maanantaina 13.3.2017. Paikalla oli 27 osakasta ja samalla kerhoveljeä. Kaikki sääntömääräiset asiat käsiteltiin.

Lappeenrannan Kerhon hallituksen jäseniksi valittiiin seuraavat henkilöt: Jukka Kopra, Timo Multanen, Mikko Nikkinen, Antti Rinkinen, Tuomo Räsänen, Ali Saravirta, Jukka Sirkiä, Kari Veijalainen, Ossi Vilhu ja Veli-Matti Virolainen.

Muissa mahdollisissa asioissa kuultiin tilanne Upseerikerhon kiinteistön osalla, josta käytiin myös lyhyt keskustelu.

Uusi hallitus piti yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa, jossa se valitsi puheenjohtaksi Timo Multasen ja varapuheenjohtajaksi Ossi Vilhun. Toimitusjohtaja-kerhomestarina jatkaa Pentti Peltomäki, ja hänen aisaparinaan Tero Tuomainen, sekä taloudenhoitajana Timo Pellikka.

Uusi hallitus kokoontuu ensimmäiseen varsinaiseen työistuntoonsa 3.4.

Kerhon tilaratkaisut historiassa ja tilaratkaisu tulevaisuutta ajatellen (23.)

Lappeenrannan Upseerikerhon kiinteistössä Lappeenrannan Kerho on toiminut vuodesta 2004.

Klaus Pelkonen kirjoittaa Lappeenrannan Kerhon vuosikirjassa 2015 Kerhon 70-vuotishistoriikin osalla seuraavaa:

"Lappeenrannan Kerho aloitti toimintansa vuokratiloissa, mutta vuonna 1949 rakennutti yhtiö itselleen oman huoneiston. Uudet tilat suunnitteli arkkitehti Aarne Ervi, kalusteet sisustus-arkkitehti Lasse Ollinkari ja valaisimet muotoilija Paavo Tynell - kaikki aikansa huippuja. Lopputulos ei ollut ainoastaan hyvä, vaan ainutlaatuinen. Uusi ravintolahuoneisto oli ehdottomasti kaupungin tyylikkäin - samaa sarjaa kuin ravintola Savoy Helsingissä. Niin tyylikästä ravintolatilaa ei kaupungissamme ole sitä ennen eikä sen jälkeen ollut. Nykyiset "tunnelmantekijät" eivät sellaiseen pysty.

Kerhon parasta ja toimeliainta aikaa olivat toistakymmentä ensimmäistä vuotta uusissa tiloissa. Tyylikkäät ja toimivat tilat viehättivät. Käyttöaste oli korkea. Ravintolatiloissa syötiin ja juotiin runsaita liikelounaita, joista muutaman biljardierän jälkeen oli helppo siirtyä päivälliseen, jonka jälkeen erä tai pari skruuvia saattoi herättää nälän uudestaan, jolloin jo iltapala olikin paikallaan. Verkostoituminen oli tärkeää jo silloin.

Elokuussa 1961 kohtasi kerhoa paha vastoinkäyminen. Kerhotilojen yläpuolella syttyi uhkaava ullakkopalo, jonka seurauksena huoneisto kärsi pahoja vaurioita. Korjaus ei onnistunut yhtä hyvin kuin alkuperäinen rakentaminen. Arkkitehtuurin taso laski merkittävästi. Maailma muuttui muutenkin. Televisio tuli koteihin ja vähitellen pitkäät lounaatkin poistuivat lähes tyystin agendalta.

Kerho ei milloinkaan ole ollut mikään loistava business, mutta pinnalla on pysytty. 1960-luvulla jouduttiin tilanteeseen, jossa kerhohuoneisto myytiin Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiöllä. Kerho toimi vuokralla itse rakentamassaan huoneistossa aina vuoteen 2004 saakka. Silloin kerhon hallitus päätti siirtää toimintansa Upseerikerholle, joka oli juuri vapautunut myös siviilikäyttöön."

                                                                      ***

Lappeenrannan Kerho yhdessä Lappeenrannan Upseerikerhon kanssa on nyt lopulta saanut Upseerikehon kuntokartoituksen asiantuntijan toimesta suoritetuksi, ja itse raportin pitäisi valmistua viikon 10/17 aikana. Sen jälkeen päästään tarkastelemaan jatkosuhtautumista Upseerikerhon kiinteistön tulevaan käyttöön.

Epävarmuuden ajassa asiat etenevät, ainakin Lappeenrannan Kerhossa, ja Mikkelin Klubillakin on vierailtu (22.)

Lappeenrannan Kerhon nykyinen puheenjohtaja Mikkelin Klubilla, veljeskerholla, 31.1.2017.

Maanantaina 20.2. vietettiin Yhdysvalloissa "President´s Day" juhlapäivää, joka on presidentti Richard Nixonin vuoden 1971 päätöksellä nykyisin aina helmikuun kolmas maanantai, ja jolloin nykyään juhlitaan USA:n kaikkia presidenttejä.  Ennen mainittua vuotta oli kaksi eri juhlapäivää, jotka olivat puolestaan presidenttien Abraham Lincolnin ja George Washingtonin juhlapäivät. Maanantaina nykyisen presidentin Donald Trumpin ensimmäinen kuukausi vaikutusvaltaisessa virassaan tuli täyteen.

Lauantaina 18.2. Helsingin Sanomien arvostetun, jo 20 vuotta ulkomaantoimittajana kokemusta omaavan Heikki Aittokosken essee oli erinomainen kuvaus maailman tilanteesta. Se kannattaa lukea. Hän toteaa, että vaikka elämme epävarmuuden aikaa, kannattaa silti yrittää suhtautua maailmanmenoon tyynesti. Essee on erinomainen analyysi ajastamme.

                                                                          ***

Omalta osaltaan aikaamme käsittelee myös Upseerikerholla eli Kerholla torstaina 23.2. illalla järjestettävä Lappeenrannan Paasikivi-Seuran esitelmä- ja keskusteluilta, joka on vapaa kaikille Lappeenrannan Kerhonkin jäsenille. Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo pitää ajankohtaiskatsauksen maahanmuuttoasioista.

                                                                          ***

Kerhon osalla strategiatyöryhmä on hallituksen alaisuudessa jatkanut työtään jo useamman session voimin.  Upseerikerhon kiinteistön osalla puskemme kuntoarvion saamista eteen päin, joka on ehdottoman tärkeä jotta voimme yhdessä Lappeenrannan Upseerikerhon kanssa tarkastella konkreettisesti mainitun kiinteistön tulevaisuutta. Byrokratia ja ties mitkä yksittäiset asiat sekä asenteet tekevät vain yllättävän vaikeaksi päästä asiassa eteen päin, ja saada kuntoarvion tekemisessä tarvittavat asiakirjat käyttöön. 

                                                                         ***

Vierailin itse Mikkelin Klubilla 31.1. Vuonna 1898 perustettu Mikkelin Klubi, www.mikkelinklubi.fi, veljeskerhonamme omaa vahvan historiallisen vaikuttavuuden. Sen tuntee paikan päällä konkreettisesti. 

                                                                         ***

Kannattaa muistaa että Lappeenrannan Kerho Oy:n yhtiökokous pidetään maanantaina 13.3. Toivottavasti mahdollisimman moni kerhoveli pääsee silloin paikalle.  

Pyöreät Vuodet 2017 - hieno juhla (21.)

Pyöreiden Vuosien 2017 ensimmäinen juhlittava, Valto Huotari, 85v, kuuntelemassa kerhoveljien kanssa kronikkaansa.

Lappeenrannan Kerhon Pyöreät Vuodet 2017 juhlittiin perjantai-iltana 3.2. Upseerikerhon historiallisessa kiinteistössä. Vuonna 2016 merkkivuosia täyttäneitä juhlittavia oli paikalla lähes kolmekymmentä, ja juhlijoita viitisenkymmentä, eli yhteensä noin kahdeksankymmentä herraa tyylikkäästi smokeissaan tai tummissa puvuissaan. Kerhomestarin mukaan ennätysosanotto.

Puheenjohtajan tervetuliaispuheeni aloitin toteamalla että ikä on suhteellinen käsite, mutta sisät voidaan mitata, ja yleensä mitataan vuosissa. Näitä vuosia voidaan sitten puolestaan juhlia. Lappeenrannan Kerhon puitteissa pyöreitä vuosia on juhlittu jo vuodesta 1949. Suhteutin myös Suomen itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuotta monien juhlittavien ikään ja elämänkokemuksiin.  Lisäksi käsittelin sitä miten ennen viime sotia yhdestä Euroopan sairaimmista kansoista, suomalaisista, kuulumme tänään maailmanlaajuisessa vertailussa vauraiden ja terveiden kansakuntien pieneen joukkoon.

Toin edelleen ilmoille viisi aforismia, lainausta, joista tässä yhteydessä kaksi. Ralph Waldo Emerson on osuvasti ja syvällisesti ilmaissut: "Hyvä Jumala, anna minulle voimaa tyytyä tyynesti asioihin, joita en voi muuttaa. Anna minulle voimaa muuttaa ne asiat, jotka voi ja täytyy muuttaa. Ja anna minulle viisautta erottaa, mitkä kuuluvat kumpaankin näistä ryhmistä." Goethe puolestaan on ilmaissut: "Jokaisena päivänä pitäisi kuulla vähintään yksi kaunis laulu, lukea hyvä runo, nähdä jokin oivallainen maalaus, ja jos mahdollista, puhua muutamia järkeviä sanoja".

Lopetin tervetuliaispuheeni seuraavasti toivottaessani kaikki sydämellisesti tervetulleiksi juhlaan: "Elämäsi helminauhaan tuli taas vuosi lisää. Ikinuorena sydämesi pysyy." "Aika vierii hiljalleen. Eihän ole meidän syy, että vuodet lisääntyy."

                                                                         ***

Kaikki juhlittavat perinteisesti kukitettiin (rintapieli) ja he siirtyivät valokuvaukseen.

Kaukaan Laulumiehet antoivat illassa kahteen otteeseen osaavaa äänellistä antiaan, nautittavasti, juhlaa samalla korosten.

Juhlaesitelmän piti Lappeenrannan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Järvenpää, sen sisältäessä mielenkiintoisella tavalla Lappeenrannan historiaa, nykypäivää ja tulevaa, ja samalla maamme historiaa itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuonna.

Jorma Nissilä (basso ja laulu), Seppo Äikäs (hanuri) ja Lauri Valjakka (rummut) räppäsivät musiikkiesityksenä Jorma Nissilän ansiokkaasti laatimat kronikat juhlittavista, jokaisen oman esityksensä aikana seistessä kerhoveljien keskellä. Elämäntarinat tulivat hienolla ja mukavalla tavalla esiin, ja tutuiksi kerhoveljille.

                                                                        ***

Illan menu alkoi kermaisella kylmäsavulohikeitolla, jatkuen savukasslerilla barbeque-kastikkeen sekä yrttisten uunijuuresten kera, jälkiruokana seuraten sitruunavaahto, jonka jälkeen olikin jo kahvin ja suklaan aika. Juomina olivat tervetulomaljan (gin & tonic) jälkeen Sartori Marani apassimento, Ariva Pervia Primitivo, Koskenkorva ja Monnet V.S

                                                                        ***

Kun itse Kerhon hallituksen jäsen Antti Rinkisen kanssa poistuimme viimeisinä puolen yön toisella puolen Kerholta kohti kotejamme, saatoimme todeta että "Pyöreät Vuodet 2017" olivat olleet upeat ja arvoisensa juhlat, hienossa hengessä jonka niin juhlittavat kuin juhlijatkin olivat varmasti ansainneet.  

Kerhoveljemme Nuutti Vartiainen in Memoriam

Lappeenrantalaisen teollisuushistorian yksi aikakausi päättyi Laroxin ja Flowrox yritysten perustajan, tekniikan kunniatohtori, Nuutti Vartiaisen kuolemaan.

Sain 16.11. puhelimeeni tekstiviestin: "Hei Timo, meille tuli ikäviä uutisia eilen. Isän pitkä elämä päättyi ja eilen hän nukkui pois. t. Timo" Viesti tuli minulle toiselta puolen maapalloa. Lähettäjänä oli kaimani ja hyvä ystäväni Timo Vartiainen. Ajatukseni lähtivät harhailemaan ja puhuin viestistäni puolisoni Elenan kanssa pitkään.

Minä vastasin tekstiviestitse: "Timo, ystävänä en voi muuta kuin ottaa osaa suruusi ja suruunne yhdessä Lenan kanssa. Muistot jäävät isästäsi ja elävät kanssamme. Ne ovat hyvät ja voimakkaat. Voimia."

Kerhoveljemme ja merkittävä vaikuttaja myös Lappeenrannan Kerhoveljien joukossa, suuri liikemies ja visionäärinen yrittäjä Nuutti Vartiainen oli poistunut keskuudestamme. Yksi aikakausi lappeenrantalaisessa teollisuushistoriassa oli päättynyt. Laroxin ja Larox Flowsysin (nykyinen Flowrox) perustaja oli kuollessaan 91 vuoden ikäinen.

Nuutti aloitti yrittäjänuransa Lahdessa suunnittelemalla murskaus- ja seulontalaitteita. Seurauksena oli että yrityksestä kasvoi 70-luvun puoliväliin mennessä Hollolan kunnan suurimpia yrityksiä nimeltään Roxon Oy. Muutto Lappeenrntaan tapahtui 70-luvun lopulla ja Laroxin perustamisen myötä siirtyminen suodatinliiketoiminnan ja venttiilien pariin. Hän laajensi liiketoimintaansa kansainvälisten verkostojen avulla toimimaan kaikissa maanosissa ja siirsi perintönsä kolmelle lapselleen, jotka jo mainitun Timon lisäksi ovat Karoliina ja Katariina. Nykyään Flowroxin johdossa on Vartiaisten suvun toinen sukupolvi ja kolmas sukupolvi jatkaa perinteitä osallistumalla päivittäiseen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen.

Nuutin saavutukset olivat merkittävässä osassa Suomen kaivosteollisuuden kehittämisessä. Hänen perintönsä elää yrityksen perinteissä ja korkealaatuisissa teollisuusratkaisuissa. Nuutin elämäntyö ja sitoutuminen alansa tutkimus- ja kehitystyöhön saivat tunnustusta Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta, joka myönsi hänelle tekniikan kunniatohtorin arvonimen.

Meistä moni pääsi näkemään Nuutin omistautumisen yritystoiminnalleen ja sen tinkimättömälle kehittämiselle, asioiden eteen päin viemiselle. Nuutti oli myös ehdottoman hyvä seuramies, ja samalla herrasmies viimeisen päälle. Puolisoni ja minä pääsimme monesti nauttimaan Nuutin huumorista ja loistavista käytöstavoista. Laroxin historiikki on jo itsessään lukemisen arvoinen kertoen Lappeenrannan teollisuushistoriasta merkittäviä asioita, samoin kuin Nuutin valtaisan elämäntyön.

Nuutin kinkkupuhe vuodelta 2001 on vieläkin mielessäni, ja siihen liittynyt paukun tarjoaminen kaikille Tuomaan päivää juhlistaneille kerhoveljille. Nuutti tuli Kerhon osakkaaksi vuonna 1982. Laroxin hän oli perustanut 1977. Nuutti sai Presidentin vientipalkinnon 1986 ja valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon 1989. Hän harrasti metsästystä, kalastusta ja kirjallisuutta. Kalastuksen merkityksestä hänen poikansa Timo, kaimani, on kertonut minulle hauskoja tarinoita.

Vaikka Nuutti Vartiainen poistui nyt keskuudestamme, hänen henkensä, tarmokkuutensa ja tapansa, ne henkivät asioita jotka ovat tärkeitä esimerkkejä meille kaikille. Voidaan sanoa että Nuutti jätti positiivisen jälkensä moneen asiaan, ja voimme kunnioittaa kerhoveljinä hänen meille jättämäänsä henkistä perintöä sydämistämme.

 

"Kaupunkikuva muuttuu - Raastuvankatu" oli jälleen menestys, Pietari ja kerhoasiaa (19.)

Lappeenrannan Kerhon puheenjohtajana aikaisemmin toimineen arkkitehti Klaus Pelkosen luentotilaisuus "Kaupunkikuva muuttuu - Raastuvankatu" keräsi Upseerikerhon salin ääriään myöten täyteen väkeä. Samalla tavoin kuin aikaisemmat satamaa ja Ainonkatua käsitelleet luennotkin.

Arkkitehti ja Lappeenrannan Kerhon puheenjohtajana toimineen Klaus Pelkosen kaikille avoin luentotilaisuus keskiviikkona 25.1. "Kaupunkikuva muuttuu - Raastuvankatu" veti Upseerikerhon salin aivan täyteen väkeä, jota oli myös yläkerran soittajaparvella, osan väkeä kuunnellessa esitystä lisäksi pääsalin ulkopuolelta. Paikalla oli väkeä yli puolitoistasataa.

Etelä-Karjalan museon ja Lappeenrannan Kerhon yhdessä Klaus Pelkosen kanssa järjestämä tilaisuus oli näin ollen menestys. Aivan kuten ovat olleet aikaisemmatkin Lappeenrannan satamasta ja Ainonkadusta kertoneet luennot. On hienoa, merkittävää ja tärkeää että kerhoveli Klaus on paneutunut luentoihinsa suurella hartaudella sekä pieteetillä. Jatko on odotettavissa.

                                                                  ***

Edellisellä viikolla olin käymässä Pietarissa työn ja myös kulttuurin merkeissä kolmen päivän ajan. Lappeenrannan Vainikkalan raja-asemalta Allegro junalla matkaa 1 tunnissa 27 minuutissa Pietarin yli 5 miljoonan asukkaan metropoliin, ja sen Suomen asemalle (kaupungissa on kuusi rautatieasemaa) ydinkeskustassa.

Käynti Erartasssa, www.erarta.com, oli jälleen mielenkiintoinen. Kyseessä on Venäjän suurin nykytaiteen museo, yksityinen kaiken lisäksi, Vasilin saarella. Sitä voi suositella. Lisäksi käynti Grand Maket Russiassa, www.grandmaket.ru, antoi mainion kuvan Venäjästä erinomaisesti rakennetuin miniatyyrein. Tuotakin paikkaa voi suositella.

Löysin myös erinomaisen levykaupan (cd, vinyyli) osoitteessa Marata 28 lähellä Nevski Prospektia. Liikkeen nimi on Fonoteka. Erinomaiset valikoimat kansainvälistä ja venäläistä musiikkia osaavalla henkilökunnalla. Me ystäväni kanssa ostimme pääasiassa blues-levyjä tällä kertaa.

Myös SKA-Jokerit (3-5) ottelu loppuun myydyssä (katsojia yli 11,000) jäähallissa oli hyvähenkinen ja jännittävä. Lehtimiesystäväni huusi vieressäni kurkkunsa käheäksi Jokereiden puolesta. Pelin päätyttyä meidän katsojarivimme (katsomosektorissamme) miehet ja naiset, nuoret ja vanhat, kävivät jokainen meitä halaten kertomassa onnittelunsa. Mielenkiintoinen hyvähenkinen tunne.

Meillä on oma hieno kaupunki, Lappeenranta. Ja sen lisäksi meillä on mahdollisuus nauttia lähellä löytyvästä maailmanluokan metropolista, Pietarista. Sijaintimme mahdollistaa monia asioita, jos itse vain sen oivallamme.

                                                                 ***

Vuonna 1945 perustetun Lappeenrannan Kerho Oy:n sääntöjen mukaan jo tuolloin Kerhon tarkoituksena oli "valmistaa jäsenilleen tilaisuus vapaaseen, tuttavalliseen seurusteluun ja ajanviettoon suljetussa piirissä sekä täten herättää jäsenissään harrastusta yhteiskunnallisiin ja sivistyksellisiin rientoihin."

"Kaupunkikuva muuttuu - Raastuvankatu" luentotilaisuus liittyy jälkimmäiseen. Ensimmäiseen puolestaan liittyy perjantaina 3.2. vietettä Kerhon "Pyöreät Vuodet" tilaisuus, jossa juhlimme pyöreitä vuosia täyttäneitä kerhoveljiä, joita saamieni tietojen mukaisesi on ilmoittautunut mukaan jo kiitettävästi, samoin kuin kerhoveljiä heitä juhlistamaan. Kerhomestarimme Pentti Peltomäen mukaan mukaan mahtuu vielä jossakin määrin lisää kerhoveljiä, joten ilmoittautumiset vain kerhomestarille. 


Haastavina aikoina Lappeenrannan Kerho edustaa vakautta ja myönteistä kehitystä (18.)

Lappeenrannan Kerhon karikatyyrikokoelma on ainutlaatuinen osa kaupunkimme kulttuurihistoriaa.

Maanantaina 16.1. oli Yhdysvalloissa Martin Luther Kingin päivä, joka on vuosittainen kansallinen vapaapäivä, omistettuna kansalaisoikeustaistelija Marti Luther King, Jr. muistolle. Sitä on vietty vuodesta 1986 alkaen perustuen presidentti Ronald Reaganin allekirjoittamaan lakiin vuonna 1983. Hänen jälkeensä on Yhdysvalloilla ollut jo monta presidenttiä ja perjantaina 20.1. puolestaan uusi presidentti Donald Trump vannoo virkavalansa. Elämme haasteellisessa, osin ennakoimattomassa ja mielenkiintoisessa maailmassa. Toivottavasti kuitenkin ihmiskunta on oppinut jotakin 1900-luvun myllerryksistä ja tuhoisista maailmansodista.

                                                               ***

Tässä kokonaisuudessa Lappeenrannan Kerho osaltaan edustaa myönteistä pysyvyyttä, ja samalla tradition kestävyyttä sekä kehittymistä myönteisessä mielessä.

Klaus Pelkonen, Lappeenrannan Kerhon Past President, kirjoittaa Kerhon vuosikirjassa 2017, Kerho 70 vuotta historiikissa: "Keväällä 1932 pidettiin Lappeenrannassa Klubiyhdistyksen perustava kokous. Yhdistystä ei syntynyt, mutta säännöt syntyivät. Niiden mukaan "Yhdistyksen tarkoitus oli valmistaa jäsenilleen tilaisuus, tuttavalliseen seurusteluun ja ajanviettoon suljetussa piirissä sekä täten herättää jäsenissään harrastusta yhteiskunnallisiin ja sivistyksellisiin rientoihin.

Seuraavana vuonna nousi Saksassa valtaan filosofi Ludwig Wittgensteinin entinen luokkatoveri Adolf Hitler. Tämän seurauksena menivät maailman kirjat sekaisin. Puhkesi myrsky, jonka kaltaista ei maailmassa ollut koskaan aikaisemmin nähty. Kun toinen maailmansota 1945 päättyi, oli 60 miljoonaa ihmistä saanut surmansa ja materiaaliset tuhot olivat huikeita. Ei siis ihme, että rintamalta kotiutuneet miehet olivat vuosikausia kaivanneet normaalia elämää ja niinpä tämä hetki oli sopiva yhteisen kerhon perustamiseksi. Helmikuun 19. päivänä 1945 pidettiin Lappeenrannan Kerho Oy:n perustava yhtiökokous. Yhtiön toimintaperiaate ja tarkoitus pohjautui täsmälleen samaan aatemaailmaan, joka oli kirjattu Klubiyhdistyksen sääntöihin 13 vuotta aikaisemmin."

                                                              ***

Kun luin viime vuonna Ken Follettiin Century (Vuosisata) -trilogian kolme kirjaa alkuperäisinä englanninkielisinä painoksina, niiden ollessa "Falls of Giants" (Jättiläiset kaatuvat), "Winter of the Wolrd" (Maailman talvi) ja "Edge of Eternity" (Täältä ikuisuuteen), avautui minulle jälleen kerran 1900-luvun historia eurooppalaisittain. Kirjat löytyvät kaikki suomenkielisinä ja voin niitä suositella. Tällä hetkellä olen loppusuoralla Markus Leikolan "Uuden maailman katu" tiiliskivessä, joka niin ikään käsittelee 1900-luvun historiaa. Jälleen suosittelen. Ja olen jossakin määrin huolestunut. Olemmeko oppineet mitään historiasta?

                                                               ***

Pidetään me hyvät kerhoveljet Lappeenrannan Kerhon vahvoista traditioista hyvää huolta. Tähän on erinomaiset mahdollisuudet 25.1. kerhoveljemme ja Past President Klaus Pelkosen esitelmän "Muuttuva kaupunkikuva" keskiviikkona 25.1. Kerholla, samoin kuin perjantaina 3.2. kun Pyöreät vuodet juhlassamme muistamme merkkivuosia täyttäneitä kerhoveljiämme.

Jo nyt kannattaa kalentereihin tehdä varaus perjantain 18.8. illalle jolloin Kerhon rapujuhla 2017 pidetään.

Kerhovuosi 2017 on käynnistynyt Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuoden merkeissä (17.)

Suomi 100 Lappeenrannan satamatorilla uutena vuotena

Uusi alkanut vuosi 2017 on Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuosi. Sitä nyt elämme.

Lappeenrannan Kerhon hallitus kokoontui jo 9.1. ensimmäiseen kokoukseensa, käynnistäen työvuotensa.  Maanantaina 13.3. pidetään puolestaan Lappeenrannan Kerhon yhtiökokous Upseerikerholla, ja toivottavasti paikalla nähdään silloin mahdollisimman moni kerhoveljistä.

Sitä ennen juhlitaan kuitenkin jo perjantaina 3.2. vuotuisen perinteen mukaisesti, eli "Pyöreät vuodet" on juhla jossa muistamme merkkivuosia täyttäneitä kerhoveljiämme. Kerhomestari tiedottaa tapahtumasta erikseen ja ilmoittautuminen on jo alkanut. Toivottavasti tuolloinkin meitä on paikalla monta niin juhlittavaa kuin juhlijoitakin.

Kerhon strategiatyöryhmä kokoontuu kolmanteen istuntoonsa kuluvan viikon torstaina (12.1.). Yhtiökokouksessa on tarkoitus myös kertoa missä tällä tärkeällä saralla mennään, samoin kuin Upseerikerhon kiinteistön tilanteestakin. Sen osalla puolestaan kiinteistötyöryhmä tekee hyvää yhteistyötä Lappeenrannan Upseerikerhon kanssa.

Kerhon entinen puheenjohtaja, arkkitehti, Klaus Pelkonen puolestaan luennoi keskiviikkona 25.1. Upseerikerholla "Muuttuva kaupunkikuva" aihekokonaisuuden merkeissä. Aikaisemmista luennoista ja niiden suosiosta päätellen kannattaa paikalle saapua ehdottomasti. Kerhomestarin tiedottamista kannattaa seurata tämänkin tapahtuman osalta.

Kerhon taloudenhoitaja on valmistelemassa vuoden 2017 käyttäjäjäsenmaksujen lähettämistä, eli nekin ovat kerhoveljille saapumassa. Vuoden 2016 osalta käyttäjäjäsenmaksun maksaneiden määrä ylitti pienoisesti budjetoidun, ja toivomus olisi että tämä tärkeä asia, eli käyttäjäjäsenmaksut, maksajien määrällä lukien nousisi entisestään.

Hyvää alkanutta vuotta kerhoveljille toivottaen!

Tuomaan päivän juhla 2016 oli hieno tapahtuma (16.)

Tuomaan päivän juhla 2016 jatkoi Lappeenrannan Kerhon hienoa perinnettä.

Hyvät kerhoveljet, te teitte jälleen Lappeenrannan Kerhon perinteisestä Tuomaan päivän juhlasta vuosimallia 2016 ikimuistettavan, lämpimän ja veljellisen juhlan!

21.12. osuen tänä vuonna keskiviikoksi siirsi meidän juhlamme myötä joulun aikaan.  Meitä kerhoveljiä oli paikalla noin puolisentoistasaa, tyylikkäästi pukeutuneina, Kerhon perinteen mukaisesti.

Alkuglögin tarjoamisen jälkeen minulla oli mahdollisuus toivottaa kaikki tervetulleiksi todeten heti alkuun että olemme kokeneet hyvin lähellä naapurikaupungissamme surullisen tragedian, ja kuluvalla viikolla samanlaista järjettömyyttä Berliinissä, mutta elämän täytyy jatkua. Vuonna 1945 perustettu Lappeenrannan Kerho Oy, Suomen juhliessa ensi vuonna 100-vuotista itsenäisyyttään, osaltaan vie hyviä perinteitä ja tapoja eteen päin yhteiskunnassamme ja kerhoveljiensä keskuudessa.  Siirrämme samalla perinteitä, paikallista tietoa seuraaville sukupolville. Hyvä voittaa aina pahan.

Kerhoveli Markku Pulli käsitteli perinteisen Loitsun voimalla ja väkevästi, takeltelematta, mikä pelkästään jo viimeksi mainittukin on arvon ansaitseva.  Karjalan Laulu-Veikkojen neljän miehen lauluäänet Osmo Savolaisen johdolla myös toivat omaa iloaan juhlaamme.

Lipeäkala on perinne sekin, josta kannattaa pitää kiinni.  Sen jälkeen kerhoveli Antti Rinkinen piti kinkkupuheen, ja sen lopuksi saamat raikuvat aplodit kertoivat kaiken - puhe oli erinomainen ja nautittava.  Kinkkuun pääruokana oli tämän jälkeen ilo tarttua.  Keittiölle ja salihenkilökunnalle kuuluvat myös kiitokset; maut olivat perinteen mukaisesti kohdallaan ja tarjoilu toimi.

Illan taiteilijavieras Jope Ruonansuu esiintyi noin tunnin mittaisen shown voimalla, ja se oli erinomainen.  Naurua irroittava, herkkiä musiikkihetkiä esiin tuova, kauniisiin ajatuksiin vievä. Jope on taiteilija isolla teekirjaimella.

Arpojakin ostettiin kiitettävästi kerhoveljien toimesta.  Virallisen ohjelmaosan päätyttyä kerhoveljet siirtyivät sosiaaliseen seurusteluun niin pöydissä kuin baarissakin.  Lähtiessäni itse puolen yön tietämillä maineikkaalta Upseerikerholta kohti kotia, koin mielessäni hyvää mieltä hienosta illasta kerhoveljien kanssa, hyvästä ohjelmasta, illallisesta ja hienosta seurasta nauttien.  Uskon että kaikki läsnäolleet tunsivat samoin.

Tuomaan päivän myötä olemme siirtyneet jouluun, ja sitä sitten ajastaan seuraa uusi vuosi. Itse palaan töiden pariin 9.1.

Nyt on aika toivottaa teille kaikille kerhoveljille perheinenne ja läheisinenne oikein Rauhallista ja Mukavaa Joulua, sekä Onnellista ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2017!

 

Tamminiemi liittyy vahvasti Suomen historiaan ja on käymisen arvoinen paikka.

Kohti Tuomaan päivän juhlaa ja Kerhon asioita (15.)

Imatran tragedia eli surmatyöt ovat tapahtunueet ja painavat vielä mielissämme.  Suomen 99. itsenäisyyspäivää on juhlittu.  Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi on edessä, teemana "Yhdessä".  Sibeliuksen ja suomalaisen musiikin päivä on myös takana.  Valmistaudumme Lappeenrannan Kerhon suurimpaan vuotuiseen juhlaan, Tuomaan päivän iltaan, jota juhlimme keskiviikkona 21.12., joka päivämäärä on juhlan jokavuotinen ajankohta.

Lappeenrannan Kerhon hallitus kokoontui maanantaina 12.12. Upseerikerholla.  Hyväksyimme uusia kerhoveljiä ensimmäisessä ja toisessa käsittelyssä, kävimme lävitse kerhotoimintaa, talousasioita, sekä kävimme hyvän keskustelun Kerhomme strategian rakentamiseen liittyen.  Strategiatyöryhmä vie valmistelutyötään hallituksen valtuutuksella eteen päin, "ulkopuolisen" asiantuntijan johdolla eli LUT:n professori Veli-Matti Virolaisen.  Työryhmässä allekirjoittaneen lisäksi työskentelevät hallituksen jäsenet Antti Rinkinen, Tuomo Räsänen ja Ossi Vilhu. Tarkoitus on että Kerhon kevään yhtiökokouksessa voidaan jo kertoa konkreettisia ajatuksia strategiatyön osalta.

Maanantaina 12.12. saimme lopulta Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunnasta virallisen vahvistuksen että Lappeenrannan Kerhon vuokrasopimus jatkuu 31.12.2017 asti.  Vuokra-ajan jatkaminen ja irtisanomisen siirto koskee siis sekä Lappeenrannan Upseerikerhoa, että Lappeenrannan Kerhoa.  Lappeenrannan Kerhon kiinteistötyöryhmä puheenjohtajansa Risto Kiljusen johdolla työstää toimitilakysymystä, joka osaltaan liittyy myös Kerhomme tulevaan strategiaan.

Työkiireiden ja Kerhon haasteiden parista olin viime viikonloppuna puolisoni kanssa Helsingissä, jossa kävimme tutustumassa Tamminiemen museoon valiten noin tunnin mittaisen opastetun kierroksen. Kannatti. Antoisaa ja mielenkiintoista. Lisäksi tutustuimme Amedeo Modiglianin loistavaan näyttelyyn Ateneumissa, joka on laajin Pohjoismaissa esillä ollut. Näyttely on avoinna 5.2.2017 saakka. Mielenkiintoinen yksityiskohta on sekin että Ateneumin kokoelmissa on yksi Modiglianin teos, tiettävästi ainoa Suomessa.  Se on taidemaalari Léopold Survagen (1879-1968) muotokuva, joka hankittiin kokoelmiin vuonna 1955.  Survage ja Modigliani tapasivat viettää aikaa taiteilijoiden suosimassa kahvila Rotondessa. Vaikka Survage oli venäläinen, hänellä oli yhteyksiä Suomeen. Hänen isänisänsä oli asunut Lappeenrannassa, jossa Survage oli suorittanut asevelvollisuutensa.

Tuomaan markkinoita Helsingin Senaatintorilla kiertäessämme yli 130 tasokkaan myyntikojen väleissä, saatoimme todeta että Häkkisen poikien purkitetut muikut olivat yhden myyntikojun pääartikkeli, jossa kojussa tuotiin hyvin esiin meille Lappeenrannassa tärkeätä Saimaata.  Kerhomme hallituksen jäsen Mikko Nikkisen kirja Suur-Saimaa oli myös esillä arvoisellaan paikalla kojussa.

Hyvät kerhoveljet, tapaamisiin Tuomaan päivän juhlassamme!

Suur-Saimaan keskellä Kyläniemessä luonnon helmassa kävelylenkillä ajatuksia Lappeenrannan Kerhosta nousi mieleeni.

Tavataan maanantai-iltana 31.10. Kerholla!

Lokakuu on lopuillaan ja marraskuu ovella. Käsillä oleva viikonvaihde (28.-30.10.) minun (meidän) piti olla Pietarissa juhlissa, jotka siirtyivät myöhempään ajankohtaan. Etelä-Karjalan yrittäjien maakuntajuhla, viininmaistajaistilaisuudet ja muutakin olisi ollut valmiina täyttämään viikonlopun muuttuneen ohjelman. Viime viikot ovat kuitenkin olleet sen verran kiireisiä meidän perheessä molemmilla, että päätimme ottaa vain aikaa itselle, levätä ja kerätä voimia. Tästä kirjoitan myös www.kylaniemi.fi > blogit > Timo Multanen osoitteessa tarkemmin.

Lauantainen reipas kävelylenkkini Suur-Saimaan keskellä luonnon helmassa toi mieleeni myös monia ajatuksia Lappeenrannan Kerhoon liittyen. Mietin Kerhon kunniakasta ja moninaista historiaa, ja päätin mielessäni että jatkossa tuon blogissani esiin otteita tuosta historiasta, jotka saattavat sisältää meille kaikille kerhoveljille, ja miksei muillekin, aina jotakin mielenkiintoista. Joka taasen toivottavasti laittaa meidät itse kunkin muistelemaan ja ajattelemaan.

Nyt maanantaina 31.10. lokakuun viimeisenä päivänä on Kerholla uusien jäsenten ilta, johon kannattaa varmasti saapua. Tilaisuus on avoin myös kaikille kerhoveljille. Tavataan maanantai-iltana Kerholla!

Syyskausi on täynnä ohjelmaa ja Upseerikerhon kiinteistöstäkin (13.)

Lappeenrannan Kerhon syyskauden ohjelmassa on maanantaina 31.10. "Uusien jäsenten tutustumisilta" kello 18.30-20.00. Kannattaa käyttää tilaisuus hyväksi, ja laajentaa tietämystä Kerhosta.

Kerhon ohjelmaa kannattaa muutenkin seurata, niin Kerhon nettisivuilta, kun saapuvista tiedotteistakin. Edellä mainituista pitää huolta kerhomestari-toimitusjohtaja Pentti Peltomäki.

Ilmoittautuminen vuoden suurimpaan kerhoveljien tapahtumaan, eli Tuomaan päiville on alkanut. Päivä on joka vuosi 21.12. Tänä vuonna se sattuu keskiviikolle. Kello 18.00 alkava ohjelma on myös julkaistu. Kinkkupuheen pitää tänä vuonna Kerhon hallituksen jäsen Antti Rinkinen. Taiteilijavieraana esiintyy Jope Ruonansuu.

Maanantaina 28.11. Upseerikerhon tiloissa Paasikivi-seuran järjestämässä tilaisuudessa, johon on vapaa pääsy, pitää alustuksen politiikan eturivistä Matti Vanhanen. Varmasti tämäkin mielenkiintoinen tilaisuus kerhoveljille.

Syksyn myötä luentosarja "Muuttuva kaupunkikuva" arkkitehti Klaus Pelkosen toimesta on saamassa jatkoa. Järjestäjinä toimivat Lappeenrannan Kerho ja Etelä-Karjalan museo.

Pyöreät vuodet järjestetään perjantaina 3.2.2017 ja tuokin ajankohta kannattaa jo kirjata kalenteriin ylös.

Upseerikerhon kiinteistön osalta asioita viedään eteen päin Lappeenrannan Kerhon kiinteistötyöryhmän (puheenjohtajanaan Risto Kiljunen), hallituksen ja Lappeenrannan Upseerikerhon kanssa. Heti kun mustaa on valkoisella, tiedotetaan asioista lisää kerhoveljille.

 

Syksy, Facebook, Kerhoelämää (12.)

Muuta teksti klikkaamalla Muokkaa kohtaa.

Lappeenrannan Kerhon rapuristeilyllä 19.8.2016 ravut tekivät kauppansa hyvässä seurassa.

Takana oleva viikonloppu oli upea.  Aurinko paistoi ja lämpötila nousi sunnuntaina +21 C tasoon. Syksy kylpi ja kylpee kauniissa väreissään.  Sisällytin Facebookin muutaman kuvan tekstillä mennessä viikonlopusta Suur-Saimaalla, eli sieltä löytyy.

Edellisen viikon eli 3.-8.9. minulla oli mahdollisuus olla mukana Saimaan Munskänkarnan viinimatkalla. Lensimme Helsingistä Sveitsin Geneveen, jossa meitä odotti ensiluokkainen suomalainen bussi erinomaisella suomalaisella kuljettajalla, ja myöskin Ranskassa jo viimeiset viisitoista vuotta asunut suomalainen matkaopas, sekä viiniasiantuntija.  Matkareittimme kulki Genevestä Lyoniin (2 yötä), edelleen Avignoniin (2 yötä) ja Nizzaan (1 yö), josta lensimme sitten suoraan takaisin Suomeen.  Viinitarhavierailuja maistiaisineen ohjelmassa oli tasan kymmenen.  Kyseisestä mainiosta matkasta Ranskan Rhonen laaksoon ja Provenceen kerron myös lyhyesti Facebook-sivuillani.  Lappeenrannan Kerhon näkövinkkelistä on myös hyvä päästä ja olla mukana erilaisissa mielenkiintoisissa yhteyksissä.

Lappeenrannan Kerhon hallitus kokoontuu seuraavan kerran 26.9. Silloin myös päivitetään syyskauden ohjelma, jonka toimitusjohtaja-kerhomestari Pentti Peltomäki valmistelee hallituksen hyväksyttäväksi. Upseerikerhon kiinteistöasiakin on asialistalla, monen muun käsiteltävän asian lisäksi.

21.12. kannattaa jokaisen kerhoveljen piirtää kalenteriinsa (jos ei ole sitä jo tehnyt).  Silloin juhlitaan Tuomaan päivää perinteiseen kunniakkaaseen ja mukavaan tapaan.  Tänä vuonna Tuomaan päivä asettuu keskiviikkoon.  Samalla siitä alkaa perinteisesti joulu.  Tuomaan päivä perinteisesti on kerhon ja kerhoveljien suurin vuotuinen tapahtuma.  Toimitusjohtaja-kerhomestari tulee siitäkin aikanaan tiedottamaan lisää.

Kesä kaikkine riemuineen on nyt mennyttä aikaa. Hyvinä muistoina.

Elokuu on vaihtunut syyskuuksi. Virallisesti syksy on alkanut. Toivottavasti jokainen kerhoveli läheisineen on pystynyt nauttimaan menneestä kesästä. Itse ainakin vedin henkeä lähes koko kesälomani Suur-Saimaan keskellä Kyläniemessä. Luonto opettaa ihmiselle nöyryyttä.

Syyskuun myötä olen palannut myös sosiaalisen median pariin. Tämä blogini on siitä hyvä esimerkki. Lisäksi www.kylaniemi.fi sivuilta (>blogit, Timo Multanen) löytyy jälleen tekstejäni, samoin kuin jokaisesta sivun viidestä Kyläniemi News julkaisusta 2012-2016 voi selailla kyseisen vuoden kolumnini.  Myös Facebookista minut löytää.

Vaikka kesäkausi myös Lappeenrannan Kerhon kohdalla on "hiljaiseloa", on erinäisiä aktiviteettaja tapahtunut. Niistä voisi mainita vaikka golf-kilpailut, Pitkän lounaan Marskin tapaan (josta mahdollisesti tulee jokavuotinen perinne, onnistumisesta päätellen) ja perinteisen rapuristeilyn.

Elokuussa Kerhon hallituskin on ehtinyt jo kokoontumaan. Asioita oli runsaasti listalla. Uusia jäseniä/osakkaita myös hyväksyttiin kerhoveljiksi.

Upseerikerhon tila-asia on aika ajoin julkisuudessa, mutta mitään todellista konkreettista uutta ei ole käsillä. Lappeenrannan Kerhon kiinteistötyöryhmä vetäjänään Risto Kiljunen (Kerhon aikaisempi ansioitunut puheenjohtaja) on paneutunut asiaan asiantuntemuksella yhdessä Lappeenrannan Upseerikerhon puheenjohtajan ja hallituksen kanssa. Tila-asioista viestitään sitten kun niistä on konkreettista tosiasioihin perustuvaa viestittävää.

Syyskauden avauksen terveisin. Toivottavasti tapaamme Lappeenrannan Upseerikerholla Lappeenrannan Kerhon päivälounaan merkeissä, kerhoveljien kanssa ajatuksia vaihtaen.

Kerhoveli ja Lappeenrannan Kerhon hallituksen jäsen, FT dosentti, Pertti Kolari in memoriam (k. 21.6.2016).

Kerhoveli Pertti Kolari in Memoriam

Kerhoveli ja Lappeenrannan Kerhon hallituksen jäsen Pertti Kolari on poissa.  Pertti taisteli urheasti vakavaa ja ärhäkkää sairautta vastaan, joka lopulta vei hänestä voiton 21. päivä kesäkuuta.

25.11.1955 Helsingissä syntyneen Pertin läheisten kuolinilmoituksessa Etelä-Saimaassa 3.7. oli seuraava:

Me lähdemme elämästä,
emmekä kuitenkaan lähde.
Me elämme edelleen kaikessa,
mitä olemme tehneet.
Kaikki mitä olemme ajatelleet,
saaneet tai olleet,
jää elämään ja valaisee toisten teitä.
Me kuolemme,
emmekä kuitenkaan kuole,
vaan elämme niiden sydämissä,
jotka ovat rakastaneet meitä.
(Martti Lindqvist)

Pertti siunattiin Lepolan kappelissa perjantaina 8.7.

Pertti kirjoitti ylioppilaaksi Taavetin lukiosta vuonna 1974.  Filosofian kanditaatiksi hän valmistui vuonna 1978 ja filosofian tohtoriksi vuonna 1999 Kuopion yliopistosta.  Hän työskenteli Työterveyslaitoksen ja HYKS:in tutkijana, sekä tutkimus- ja yritysjohtotehtävissä teollisuudessa.  Sittemmin hän tomi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) useissa eri tehtävissä, vuodesta 2002 yliopiston tukisäätiön toiminnanjohtajana, vastaten varainhankinnasta. Uransa mittaan Pertti kirjoitti satakunta tieteellistä julkaisua.

Pertin merkittävään työuraan kuuluu myös kesällä 2011 aloitettu työ Etelä-Karjala-instituution johdossa, jonka lisäksi hänen aktiivinen ja aikaansaava roolinsa Kotkaniemi-säätiön puheenjohtajana ei jäänyt meiltä keltään huomaamatta.

Kun puoliso, isä, läheinen ihminen, aktiivinen, miellyttävä, filosofinen kerhoveli otetaan pois niinkin nuorena kuin Pertti, herää aina kysymys miksi?  Siihen meillä ihmisillä ei ole vastausta.  Voi ainoastaa todeta, että liian aikaisin.

Meille jää muisto Pertistä, ja sitä muistoa meidän on syytä kunnoittaa.  Surren sydämestä hyvän kerhoveljen poistumista taivaallisille metsästysmaille.

 

Kohti Juhannusta ja kesää (9.)

REIM Groupin operatiivinen johto Irlannin upeissa maisemissa. Keskellä kerhoveli Jari Vahviala, ja hänen oikealla puolellaan kerhoveli Jani Takala, sekä blogin kirjoittaja.

Olin Irlannissa 7.-12.6. REIM Groupin operatiivisen johdon kanssa. Irlanti on mielenkiintoinen ja myös mielenkiintoisen historian omaava maa. Keskustelut SCSI - The Society of Chartered Surveyors Ireland järjestön johdon kanssa olivat antoisia, avoimia ja uutta luovia. Myös maaseutuun pääkaupunki Dublinin lisäksi ehdimme tutustua.

Kohta perään 15.-16.6. olin REIM Groupin johtajien (19 henkilöä) kanssa Saimaan risteilyllä s/s Kaimalla, jonka omistaa Howden Groupin toimitusjohtaja perheineen.  Heidän väkeään ja kansainvälisiä kiinteistöalan vakuuttajia oli myös mukana. Myös hyvä sää suosi meitä.

Takana oleva kevät ja kesän alku aina heinäkuulle saakka ovatkin olleet työtä, työtä, työtä. Toisaalta, onneksi sitä on. Ja kaiken lisäksi mielenkiintoista sellaista. Se on myös koko yhteiskuntamme etu.

                                                                ***

Lappeenrannan Kerhon asioitakin on hoidettu. Hallituksen lisäksi kiinteistötyöryhmä on ollut aktiivinen. Samoin monet muut Kerhon toimijoista. Siitä heille kaikille vilpitön kiitos!

Lappeenrannan Kerhon Golf-kilpailu pelataan 27.6. (avec-kilpailu myös) ja kesän lopettajaisia eletään perjantaina elokuun 19. päivä Lappeenrannan Kerhon perinteisen rapuristeilyn merkeissä m/s Camillalla.  Sinne toivottavasti mahdollisimman moni kerhoveli tulee mukaan, kera puolisonsa. Rapuristeily on viime vuosina kerännyt kerhoveljiä kokoon puolisoineen kasvavassa määrin.  Unohtaa ei kannata myöskään "Pitkää lounasta" jonka ajankohta on 12.8.

Edellä mainitut ovat tavalla tai toisella kesään liittyviä kerhotapahtumia, aktiviteetteja.

                                                                ***

Lauantai 18.6. toi aikamoisen myrskyn Etelä-Karjalaan.  Luonnon armoilla vietiin lävitse samaan aikaan Lappeenrannan Raipossa suurtapahtuma Jukolan viesti. Itse olin Kyläniemessä, jossa vaahtopäiset aallot olivat rantaan iskeytyessään sen suuruisia, että aikoihin en ole sellaisia nähnyt. Puut taipuivat nyökkäyksissään kohti maata. Ja yksi suuri puu kaatui juurineen tontillemme lähellä rakennuksia. Luontoa on syytä kunnioittaa, samalla kun siitä nauttii. Sähkötkin katkesivat peräti viideksi tunniksi. Oli jälleen ihmeellistä huomata miten riippuvaisia me ihmiset päivän askareissa olemme sähköstä.

                                                                ***

Olen lukenut kaikille suosittelemani Ken Follettin Vuosisata-trilogian (WSOY) jälkeen kahta mielenkiintoista kirjaa, nimittäin Georges Simenonin "Maigret, Kootut kertomukset" (Otava 2015, 736 sivua) ja Mihail Zygarin "Putinin sisäpiiri, Nyky-Venäjän lyhyt historia" (Otava 2016, 452 sivua). Viimeksi mainitusta kerhollammekin alustamassa käynyt Venäjä-tuntija ja ex-suurlähettiläs René Nyberg toteaa: "Paras lukemani kokonaisesitys Putinin vallasta ja siitä Venäjästä, jota hän johtaa."

                                                                ***

Olen päättänyt käsillä olevana kesänä ottaa itselleni enemmän aikaa, kuunnella niin kehoni kuin omaa sisäistä ääntäni, kerätä voimia, ja osana tätä olla erossa sosiaalisesta mediasta aina juhannuksesta syyskuun alkuun, mukaan lukien näin kaikki eri blogikirjoitukseni.

Edellä mainituin saatesanoin toivotan sinulle hyvä kerhoveli läheisinesi hauskaa ja mukavaa edessä odottavaa juhannusta, sekä ratkiriemukasta kesää!

 

 

 

Jääkiekosta ja Pietarista Kerhon aktiviteetteihin kesän kynnyksellä (8.)

Hyvä ystäväni Stanislav Bakanov kannusti myös Suomea.

Pietarissa, noin 200 kilometrin päässä olevassa metropolissa Venäjän puolella, olin seuraamassa tiistaina 17.5. kolmea jääkiekko-ottelua, joista viimeisin oli Kanada-Suomi.  Ottelu päättyi 0-4 Suomen voittoon.  Tuon hienon voiton olisin suonut loppuotteluun.  Rehellisesti täytyy kuitenkin todeta että erinomaisen hienosti turnauksen pelannutta Suomen joukkuetta kehuen Kanada oli loppuottelussa tällä kertaa parempi. Kisatunnelma oli hyvä. Erityisesti venäläisten suhtautuminen suomalaisiin oli hienoa, kaverillista ja arvostavaa.

18.-20.5. eli keskiviikko-perjantai meni 11th REIM Group St. Petersburg Badminton & Real Estate Seminar 2016 Invitational tapahtumassa, jossa Suomesta oli noin 30 osanottajaa venäläisten yhteistyökumppaniemme kanssa.  Suomeen palatessamme saatoimme kaikki mukana olleet että tapahtuma ja koko monipuolinen ohjelmamme oli jälleen enemmän kuin onnistunut.

                                                                      ***

Takana oleva työviikko Lappeenrannassa oli sitten enemmän kuin kiireinen.  Siihen mahtui myös paljon Lappeenrannan Kerhon asioita. Keskiviikkona 25.5. kokoontui myös Lappeenrannan Kerhon hallitus vuoden viidenteen kokoukseensa.  Hyväksyimme muutamia uusia osakasjäseniä kerhoveljiksi ensimmäisessä käsittelyssä.  Kerhotoimintaan ja talouteen liittyvät asiat olivat valokeilassa, samoin kuin Upseerikerhon kiinteistöasiasta hallitus kuuli tilannekatsauksen.

Kerho-ohjelmaa kannattaa seurata. Ajantasaisin ohjelma on kerhomestarin toimesta Kerhon nettisivuilla. Lappeenrannan Kerhon Golf-mestaruuskilpailuihin 27.6. ilmoittautumisia otetaan vastaan.  Lisäksi golfin seuraottelu jossa Lappeenrannan Kerho pelaa seuraottelun Mikkelin Liikemiesseuraa vastaan, tapahtuu Lappeennassa Tuosan kentällä jo 17.6. 15 golfaria toivotaan mukaan. Jyrki Koivuniemi koostaa kipparina Kerhon joukkuetta.

Elokuussa on kerhoveli Timo Hirvosen vetämänä ohjelmassa "Pitkä lounas Kerholla", jonka ajankohta on perjantaina 12.8., joka alkaa Marskin ryypyllä.  Rapuristeily 19.8. m/s Camillalla kannattaa viimeistään nyt (avec) kirjata ylös kalenteriin.  Siellä on mukava tavata kesän loppumetreillä.

                                                                      ***

Olemme pian siirtymässä virallisesti kesäkuun myötä ensimmäiseen kesäkuukauteen.  Toivotan kerhoveljille läheisineen mitä antoisinta kesää!

 

PS Facebook-sivuni ovat myös seurattavissa, samoin kuin www.kylaniemi.fi > blogit osoitteesta löytyy aika ajoin kirjoituksiani.

 

 

 

 

"Think out of the box" kuuluu sanonta, ja se on meille kaikille aika ajoin tärkeä muistaa.

Muokkaa tekstiä ja kuvaa klikkaamalla Muokkaa kohtaa.

Kesää kohti mielen ja ruumiin kulttuurin merkeissä (7)

Olin Espanjan Costa del Solilla Benalmadenassa, jossa minulla oli mahdollisuus miettiä elämää, ja nauttia kesän alusta.  Palattuani kotimaahan olin vielä kuluvan viikon alussa pari päivää Helsingissä, jossa ohjelmaan menneenä maanantai-iltana kuului Bryan Ferryn ja hänen yhdeksänhenkisen yhtyeensä konsertti Finlandia-talossa.  Pidin kuulemastani ja näkemästäni.  Konsertin jälkeen hotelliin kävellessäni mietin miten tärkeätä kulttuuri eri muodoissaan voi olla ihmiselle.

Aasinsilta Lappeenrannan Kerhoon on sääntöihin kirjattu: "Yhtiön toimialana on järjestää osakkailleen tilaisuus vapaaseen, tuttavalliseen seurusteluun omassa keskuudessaan sekä sen kautta herättää harrastusta yhteisiin rientoihin ja pyrkimyksiin."  Tämän kaiken tapahtuessa hyvien tapojen ja toisten arvostamisen, sekä kunnioittamisen hengessä.

Tänään työkiireitteni keskellä kävin Kerholla lounaalla.  Pienessä pöydässämme Raimo Lallon, Pentti Peltomäen ja Kalevi Pietilän kanssa nelisin keskustelu luisti.  Aiheet ja asiat olivat mielenkiintoisia.  Aivan kuin olisi käynyt "minilomalla" kesken nykyaikaisen hektisen aherruksen.

Lounaan yhteydessä sivuttiin myös edessä olevaan Kerhon Sortavalan matkaa.  Kyse on oman isäni syntymäkaupungista.  Juniorisaunailta oli pidetty matkalla oloni aikana 27.4. mukavissa ja onnistuneissa merkeissä.  Kerhon golf-mestaruuskilpailut pidetään Viipurin Golf ry:n Etelä-Saimaan golf-kentällä alkaen kello 10.00.  Myös perinteinen oma avec-sarja on ohjelmassa.  Kaikkien golf-mailaa kädessään pitävien kannattaa ilmoittautua ja olla mukana.  Kilpailun jälkeen Lappeenrannan Kerholla on pieni ruokapala ja palkintojen jako.

Nämä ovat esimerkkejä Kerhomme ja meidän kaikkien kerhoveljien mahdollistamasta yhteisestä ruumiin ja sielun kulttuurista.  Niitä kannattaa vaalia, myös näin kesää kohti edetessämme.

Muuta teksti klikkaamalla Muokkaa kohtaa.

Vuosi 2007 ja Kerhon rapuristeily. Kerhoveljet Jorma Hernesmaa, Raimo Paalanen ja Timo Vartiainen vaihtavat ajatuksia maailman menosta.

Muuta teksti klikkaamalla Muokkaa kohtaa.

Aktiivista kerhotoimintaa, meidän kaikkien kerhoveljien toimesta (6)

Tänään keskiviikkona 20.4. kannattaa suunnata Kerholle, jossa kello 18.15 alkaa ETYK-suurlähettiläs emeritus VTT Markku Reimaan esitelmä "Saksa miehittäjänä Pohjolassa 1940-45, Pohjoismaiden solidaarisuus koetuksella", jossa järjestäjänä on Lappeenrannan Paasikivi-seura. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Lappeenrannan Kerhon kotikiinteistössä eli Lappeenrannan Upseerikerholla järjestetään paljon erilaisia tilaisuuksia, joihin usein on vapaa pääsy, ja tällaiset mielenkiintoiset mahdollisuudet kannattaa myös kerhoveljien hyödyntää.  Ajatuksia, keskustelua.  Ne antavat elämään pitkospuita.

Seuraava huomionarvoinen kerhotapahtuma ja "Juniorisaunailta", joka samalla on kuluvan vuoden ensimmäinen junioritapaaminen.  Sen ajankohta on keskiviikko 27.4. alkaen kello 18.00 kerholla.  Ohjelmassa on saunomisen (sauna on lämpimänä kello 19-21) ja vapaan seurustelun merkeissä myös tulevan toiminnan suunnittelua aikataulutuksineen.  Kerho tarjoaa osallistujille saunan ja iltapalan.  Antti Koskinen, joka ottaa ilmoittautumisia vastaan (antti.koskinen@fissiomedia.fi) ja Jukka Sirkiä puumamiehinä kertovat illasta tarvittaessa lisää.  Kaikkien nuortenmielisten, ilman ikärajaa, kannattaa osallistua.

Vappu ja vappulounas myös lähestyvät.  Sunnuntaina 1.5. vappuisessa tunnelmassa musiikista vastaa kerhoveljemme Niilo Ihamäki ja Carelia Four.  Lisätietoja Kerhon nettisivuilta ja kerhomestarilta. 

Hallitus nimesi jo 7.3. pitämässää kokouksessa kerhotoimikunnan vetäjäksi Kari Hämäläisen.  Toimikuntien vetäjät voivat täydentää toimikuntia, ilmoittaen tästä Kerhon hallitukselle.  Kiinnostuneet voivat olla suoraan yhteydessä Kari Hämäläiseen.

Sama koskee 7.3. hallituksen nimeämää ohjelma- ja kulttuuritoimikuntaa, jonka jäseniksi tuolloin nimettiin Pertti Kolari, Mikko Nikkinen, Pentti Peltomäki, Ali Saravirta ja Asko Verho.  Ohjelma- ja kulttuuritoimikunnan vetäjänä toimii kerhomestari Pentti Peltomäki.  Häneen ja muihin toimikunnan jäseniin kerhoveljet voivat ohjelma- ja kulttuuriasioissa myös ideoineen olla yhteydessä.

Lappeenrannan Kerhon aktiivinen toiminta tapahtuu lukuisten kerhoveljien, meidän kaikkien aktiivisella yhteistyöllä, ja yhteiseen hiileen puhaltamisella.

Osvald (Ossa) Drews in memoriam - Lappeenrannan Kerhon entinen puheenjohtaja ja aktiivinen kerhoveljemme on poissa

Lappeenrannan Kerhon entisen puheenjohtajan ja akvtiivisen kerhoveli Osvald (Ossa) Drewsin karikatyyri on Lappeenrannan Kerhon seinällä kunniapaikalla, tuoden esiin meille kaikille tuttuja Ossan mainioita ja positiivisia luonteenpiirteitä.

Lappeenrannan Kerhon entinen puheenjohtaja Oswald (Ossa) Drews on poissa, menehtyen vaikeaan sairauteen Lappeenrannassa 30.3.2016.  Hän oli syntynyt Viipurissa 4.10.1928.

Ossa Drews tunnettiin Chymoksen patruunana, joka arvosti työntekijöitä.  Hän aloitti uransa Chymoksen myyntiosastolla vuonna 1949.  Puoliso Hilkka löytyi myös Chymokselta.  Työ vei perheen Helsinkiin missä Ossa toimi niin myyntipäällikkönä kuin -johtajana.  Vuonna 1975 perhe palasi Lappeenrantaan, jonne Chymoksen myynti, markkinointi ja vienti keskistettiin.  Pääkonttori kun sijaitsi Lappeenranrannassa.

Ossa Drewsistä tuli makeislinjan johtaja.  Chymoksen toimitusjohtajaksi hänet nimitettiin vuonna 1983, missä tehtävässä hän toimi aina eläkkeelle siirtymiseensä saakka vuonna 1988.

Jo Ossan isä oli aikoinaan Lappeenrannan Kerhossa kerhoaktiivi.  Ossa itse toimi Lappeenrannan Kerhon puheenjohtajana vuosina 1980-82 ja oli aikanaan hyvin aktiivinen kerhoveli.

Ossa tunnettiin hyvänä neuvottelijana ja perinteitä arvostavana ihmisenä, joka sai laukaistua jännittyneen ilmapiirin.  Hänen neuvottelutaitoaan arvostettiin ja tarvittiin usein Suomen elintarviketeollisuudessakin vaikeiden asioiden ratkaisijana.  Jotakin hänen positiivisesta läsnäolostaan kertoo sekin, että hän kiersi viikottain Chymoksen tehtaalla ja keskusteli työntekijöiden kanssa.  Tämä jos mikä loi keskinäistä luottamusta.

Ossa oli myös suuri urheilun kannustaja.  Hänen myötävaikutuksellaan Chymos oli SaiPan, Veiterän ja monen muun seuran merkittävä sponsori.  Itse hän harrasti nuorena golfia, jääpalloa ja tennistä.  Vapaa-aikanaan hän tykkäsi olosta mökillään Savitaipaleen Heituinlahdessa.  Hänestä löytyi myös aimo annos luonnonystävää ja eränkävijää.

Ossa Drewsiä jäävät kaipaamaan puoliso, viisi tytärtä perheineen, 16 lapsenlasta, neljä lapsenlapsenlasta sekä lukuisat ystävät ja työtoverit, kuten Ossa Drewsin sihteerinä Chymoksella työskennellyt Leena Kauria kirjoitti sunnuntain (10.4.) Etelä-Saimaan muistokirjoituksessa.

Myös Lappeenrannan Kerhon kerhoveljet kaipaavat joukosta poistunutta entistä puheenjohtajaansa ja kerhoveljeään, häntä ja hänen muistoaan kunnioittaen.

Kerhon hallitus kokoontui 4.4. (4)

Lappeenrannan Kerhon 70-vuotisjuhlien yhteydessä 2.10.2015 (vasemmalta lukien) Mikko Nikkinen, Jari Vahviala ja Antti Rinkinen saivat omat karikatyyrinsä Kerhon seinälle.

Lappeenrannan Kerhon toinen puheenjohtajuusaikani hallituksen kokous pidettiin kuluvan viikon maanantaina eli 4.4.  Kokouksen läsnäoloprosentti oli hyvä, sillä kahdeksan hallituksen kymmenestä jäsenestä oli läsnä.  Tärkeätä on toki myös mitä kokouksissa käsitellään ja millaisia päätöksiä tehdään.

Edellisessä blogissani mainitsin menneen viikonvaihteen biljardikilpailuista Lappeenrannassa  yhdentoista joukkueen voimin.  Lappeenrannan Kerhon I joukkue voitti joukkuekilpailun, josta onnittelut voidaan ansaitusti osoittaa voiton pelanneen joukkueen jäsenille, jotka ovat Sami Karttunen, Pasi Narvala ja Arto Sudensalmi.

Kerhotoiminnan osalta kerhomestari Pentti Peltomäki esitteli kuluvan vuoden 2016 ohjelmaa, joka sisältää paljon erilaisia aktiviteetteja kerhoveljille (osin myös avec tapahtumien merkeissä).  Ohjelmaan kannattaa tutustua Kerhon nettisivuilla, jossa ohjelma myös jatkuvasti kerhomestarin toimesta täydentyy.

Talousasioissa Kerholla on vahva ja osaava taloustoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii Kerhon hallituksen jäsen Tuomo Räsänen ja jäseninä Kerhon taloudenhoitaja Timo Pellikka (osallistuu myös hallituksen kokouksiin) ja hallituksen varapuheenjohtaja Ossi Vilhu.  Taloustoimikunta tuo seuraavaan Kerhon hallituksen kokoukseen ajantasaistetun esityksensä Kerhon sijoituspolitiikasta.

Talouden puolella käyttäjäjäsenmaksun oli kokoukseen mennessä vuoden 2016 osalta maksanut noin 200 kerhoveljeä 800 kerhoveljen joukosta.  Taloudenhoitaja kerhomestarin ja II kerhomestari Tero Tuomaisen kanssa ovat tehneet suuren työn saattaen jäsenasiat nykyaikaan, eli digitaaliseen kauteen, mikä työ edelleen jatkuu.  Tämä on tärkeä etappi Kerhon toimintojen kehittämisessä.  Odotamme että tuo käyttäjäjäsenmaksujen maksaneiden osuus vielä kasvaa.  Käyttäjäjäsenmaksun suorittaminen oikeuttaa sitten osallistumisen kaikkiin Kerhon tapahtumiin ja nauttimaan Kerhon mahdollistamista kaikista vuoden 2016 palveluista.

Upseerikerhon kiinteistön tulevaisuus omistuksen osalta on ollut myös aika ajoin julkisuudessa, ja siitä käydään pöytäkeskusteluja.  Kerhon osalta voidaan todeta yksiselitteisesti että Lappeenrannan Kerhon kiinteistötyöryhmä puheenjohtajansa Risto Kiljusen, kuka on ansiokkaasti toiminut myös aikaisemmin Kerhon puheenjohtajana, johdolla hoitaa asiaa määrätietoisesti Kerhon puolelta ja hyväksi.  Tämä tapahtuu kiinteässä yhteistyössä Lappeenrannan Upseerikerhon kanssa.  Kerhoveljet voivat olla rauhallisia asian suhteen.

Kerhoveljet, seuratkaa Kerhon tapahtumia nettisivuilta, ottakaa osaa ja olkaa aktiivisia.  Päivittäistä kerholounasta unohtamatta.

Kerholla tapahtuu pitkin kevättä - kannattaa olla aktiivinen (3)

Tuomaan päivän juhla 21.12. on kerhoperinnettä parhaimmillaan. Samaa mieltä ovat kerhoveljet (oikealta lukien) Risto Kiljunen, Antero Junttila ja Jari Vahviala.

Pääsiäisaika on takana.  Toivottavasti kaikki kerholaiset saattoivat viettää sitä hyvissä merkeissä.  Tänään on huhtikuun ensimmäinen päivä.  Samalla olemme siirtyneet järjestyksessään toiseen kevätkuukauteen, ja matkaamme tulevien kevään merkkien kautta kohti kesää.

Lappeenrannan Kerhollakin tapahtuu.  Tulevana viikonloppuna 2.-3.4. pelataan (kaisa)biljardin YT-klubien Itä-Suomen mestaruuskilpailut Lappeenrannassa.  Osallistuvia joukkueita on yksitoista.  Omalta ja Lappeenrannan Kerhon osalta toivotan hyviä ja haastavia, sekä viihdyttäviä pelejä.  Mukavaa ja nautittavaa yhdessäoloa.

Lappeenrannan Kerhon matka (avec) Sortavalaan ja Valamoon 18.-21.5. (ke-la) on täyttymässä.  Halukkaiden jotka eivät ole vielä ilmoittautuneet, kannattaa olla välittömästi yhteydessä kerhomestariin.  Sortavala on oman isänikin syntymäkaupunki.

Lappeenrannan Kerhon aikaisemman puheenjohtaja Klaus Pelkosen "Muuttuva kaupunkikuva" esitykset Lappeenrannan rakennetusta historiasta noin 200 vuoden ajalta ovat olleet menestystarina.  Tuo sarja jatkuu ja sitä kannattaa varmasti seurata, elää mukava historiassa, nykypäivässä.  Näin oma kaupunkimme avautuu meille entistä syvällisemmin, uudella ymmärtämyksellä.

Yhteistyö Lappeenrannan Upseerikerholla toimivien muiden yhdistysten kanssa kantaa myös hedelmää.  Hyvänä esimerkkinä otan tässä esiin Lappeenrannan Paasikivi-seuran kaikille, myös Lappeenrannan Kerhon, jäsenille avoimet esitelmätilaisuudet.  Itsekin olin vastikään kuuntelemassa Maasotakoulun johtaja, eversti Asko Muhosen esitelmää "Maasotakoulu - enemmin kuin maavoimien puolustushaarakoulu".  Mielenkiintoista.  Ja sali varsin täynnä.  Seuraava esitelmä on illalla 20.4. jolloin ETYK-suurlähettiläs emeritus VTT Markku Reimaa pitkän linjan diplomaattina alustaa aiheesta "Saksa miehittäjänä Pohjolassa 1940-45".

Kannattaa seurata www.lappeenrannankerho.fi sivuilta sinne tulevista ohjelman mukaisista tapahtumista, joista lisätietoja on aina saatavissa kerhomestarilta, eli Pentti Peltomäeltä.

Parhain huhtikuun alun terveisin!

Kiinteistötyöryhmä perustettu (2)

Rapuristeily 2007 on lähdössä Lappeenrannan satamasta. Kuluvan vuoden osalta kannattaa jo nyt varata kalenteriin perjantai-ilta 19.8. Kerhon rapuristeilyn merkeissä.

Lappeenrannan Upseerikerhon kiinteistön osalla on odotettavissa järjestelyjä, samalla tavoin kuin muuallakin Suomessa sijaitsevien vastaavien upseeerikerhojen.  Mikä tulee olemaan omistajapolitiikka eli omistajan tavoite?  Vuokraus, myynti ...  Millaisin ehdoin.  Kyseessä on kaiken lisäksi suojeltu kiinteistö joka Lappeenrannan kohdalla omaa merkittävät perinteet.

Lappeenrannan Upseerikerhon kiinteistö on nykyisellään Upseerikerhon ja Lappeenrannan Kerhon yhteiskäytössä.  Mainitut tahot askeltavat myös tulevaisuuden ratkaisuja kohden hyvässä yhteistyössä.

Lappeenrannan Upseerikerhon tilojen käyttö nykyisellään on varmaa ainakin kuluvan vuoden 2016 loppuun saakka.  Lappeenrannan Kerhon osalta vuotuinen huipennus, kuten tänäkin vuonna, on 21.12. järjestettävä Tuomaan päivän juhla.

Lappeenrannan Kerhon yhtiökokouksen 7.3. valitsema hallitus piti samana päivänä oman järjestäytymiskokouksensa, jossa se nimesi itselleen kiinteistötyöryhmän seuraavalla kokoonpanolla: Risto Kiljunen (puheenjohtaja), Pertti Kolari, Timo Multanen, Reijo Paajanen, Tuomo Räsänen, Erkki Suni ja Ossi Vilhu.  Lisäksi työryhmän työskentelyyn osallistuu Kerhon toimitusjohtaja-kerhomestari Pentti Peltomäki.

Kiinteistötyöryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa Risto Kiljusen johdolla 10.3. jossa määriteltiin miten Lappeenrannan Kerho, yhteistyössä Upseerikerhon kanssa, selvittää omalta osaltaan Lappeenrannan Upseerikerhon tilojen tulevaa käyttöä.  Lähtökohtana on että kaikki Upseerikerhon kiinteistöön liittyvä selvitys-, neuvottelu- ja linjaustyö tapahtuu kiinteistötyöryhmän toimesta, jota johtaa mainitusti Risto Kiljunen.  Kiinteistötyöryhmä raportoi työstää Kerhon hallitukselle.

Lappeenrannan Kerhon jäsenet ja aktiivit voivat olla rauhallisia siinä mielessä, että Kerhon puolelta asialla ovat varmasti hyvät ja toimivat asiantuntijavoimat.

Uuden puheenjohtajan kynästä (1)

Lappeenrannan Kerhon uusi puheenjohtaja Timo Multanen toteaa että jo 71. vuottaan elävällä Kerholla on kunniakkaat perinteet, jolta pohjalta on hyvä ponnistaa eteen päin, nykypäivässä eläen ja toimien.

Viikko sitten maanantaina 7.3.2016 kokoontui Lappeenrannan Kerho Oy:n varsinainen yhtiökokous Lappeenrannan Upseerikerholla, käsitellen yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

Lappeenrannan Kerhon hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Pertti Kolari, Jukka Kopra, Anssi Laakso, Timo Multanen, Mikko Nikkinen, Antti Rinkinen, Tuomo Räsänen, Ali Saravirta, Jukka Sirkiä ja Ossi Vilhu.

Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat Timo Pellikka taloudenhoitajana, Pentti Peltomäki kerhomestarina ja toimitusjohtajana, sekä Tero Tuomainen II kerhomestarina, samoin kuin tarpeen mukaan uusi biljardimestari Sami Karttunen.

Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen Lappeenrannan Kerho Oy:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa, jossa se valitsi tämän blogin kirjoittajan uudeksi puheenjohtajakseen, ja Ossi Vilhun varapuheenjohtajaksi.

Samalla kun kiitän edellistä Lappeenrannan Kerho Oy:n puheenjohtaja Ari Korhosta työstään yhteisömme hyväksi, toivon ja uskon että Ari liittyy edeltäjiensä Klaus Pelkosen, Risto Kiljusen ja Erkki Sunin tavoin siihen joukkoon jotka jatkossakin akviisesti antavat vahvaa osaamispanostaan toimintaamme.

Tarkoitukseni on kohtuullisen säännöllisesti tästä lähtien naputella blogitekstiä nyt avatulle puheenjohtajan palstalle.  Myös palautetta otan mieluusti vastaan sähköpostiini timo.multanen@reimgroup.com

Me kaikki Lappeenrannan Kerho Oy:n osakkaat/jäsenet olemme velvolliset pitämään huolta jo 71. vuottaan elävän yhtiömme perinteistä, ja kehittämään toimintaamme nykyajassa eläen.

Timo Multanen
Lappeenrannan Kerhon puheenjohtaja

 

 

Muuta teksti klikkaamalla Muokkaa kohtaa.

Otsikko

Muuta teksti klikkaamalla Muokkaa kohtaa.