Lappeenrannan Kerho Oy:n järjestys­säännöt

( hallitus hyväksynyt 30.3.2021 tulee vahvistettavaksi  yhtiökokouksessa 2021)

1 §  

Varsinaisia jäseniä ovat yhtiöjärjestyksen 4. §:n mukaan kaikki yhtiöjärjestyksen hyväksymät osakkaat. Jäsenhakemuksessa on oltava kahden kerhojäsenen suositus. Hallitus päättää hakemuksesta yhdessä käsittelyssä.

Käyttäjäjäseniä ovat henkilöt, jotka käyttävät kerhon osakkaana olevan yhtiön tai yhteisön jäsenoikeuksia ja jotka hallitus on hyväksynyt. 

2 §  

Vuosimaksut on maksettava 30.04. mennessä. Vuosimaksun maksaminen on ehtona kerhon toimintaan osallistumiselle.

3 §

Kerhon tilat ovat jäsenten käytössä ravintola Upseerikerhon aukiolo-aikaoina.  Muina aikoina tiloja voivat käyttää ne kerhon jäsenet, joille hallitus tai kerhomestari on luovuttanut rakennuksen avaimen käyttöön tai muuten myöntänyt luvan tilojen käyttöön.  Jokaisessa tilaisuudessa on oltava vastuullinenkerhon jäsen, joka vastaa kulunvalvontajärjestelmästä, siisteydestä ja järjestyksestä. Kerhohuonestoon saavat tulla vain kerhon jäsenet veiraspaikkakuntalaisine miespuolisine vieraineen. Tilojen käyttöoikeus on kerhon harrasteryhmillä ja vastuu tiloista hallituksen määräämällä vastuuhenkilöllä. 

4 §  

Ystävyysklubien jäsenillä on oikeus molemminpuolisiin vierailuihin toistensa klubihuoneistossa ja tilaisuuksissa.

5 § 

Kerhon jäsenten on kerhohuoneistossa ja kerhon tilaisuuksissa noudatettava nuhteetonta käytöstä toisia kerhon jäseniä, vieraita ja henkilökuntaa kohtaan. Vaalittava viihtyvyyttä kerhossa ja varjeltava kerhon mainetta.  Kerhohuoneistossa on noudatettava ravintola Upseerikerhon henkilökunnan ohjeita.

6 § 

Omien alkoholijuomien nauttiminen, uhkapelin harjoittaminen ja häiritsevä käytös on kielletty kerhohuoneistossa ja kerhon tilaisuuksissa..

7 §  

Järjestyksestä kerhohuoneistossa vastaa tilaisuuden ja tapahtuman vastuuhenkilö. Hänen antamiaan ohjeita on noudatettava.

8 § 

Kerho ei vastaa kerhohuoneitosta kadonneesta omaisuudesta.

9 §

Edellä olevan lisäksi on noudatettava hallituksen antamia ohjeita  ja määräyksiä.